Uitgeest, een ‘bloeiend’ dorp in vroeger jaren

JOMTIEN/THAILAND:- In het begin van de 19e eeuw bleek dat naast de talrijke boerenbedrijven, de bloembollenkwekerij een belangrijke drijfveer voor Uitgeest te zijn. Het was de bollenboeren niet onopgemerkt gebleven dat de geestgronden uitstekend geschikt waren voor de kweek van goede kwaliteit bloembollen.

Het bloemenfeest van de Hogeweg (met links waar de familie Blok woont) 1906.

In de tweede helft van de 19e eeuw kwamen de bloembollen-kwekerijen van Uitgeest op een hoog niveau te staan,  dat kwam doordat de Uitgeester bollenkwekers, waarbij (om er enkele te noemen:) J. Schoehuijs, M.  Berkhout, W. Twisk, J. Brasser en F. Koelemeij grote namen waren, die tal van nieuwe soorten bloembollen introduceerden, waardoor het met het dorp voor de wind ging.

In vroeger dagen werd Uitgeest in de bloementijd druk bezocht door vele bloemen liefhebbers uit de Zaanstreek, al snel hadden Uitgeesters in de gaten dat dit een bron van inkomsten voor het dorp kon zijn.

Om méér bezoekers van buiten het dorp aan te trekken, werd besloten het groots aan te pakken waar het ganse dorp bij betrokken was. Het zou een algeheel feest moeten zijn, waarbij burgemeester van Lith als erevoorzitter als óók in verschillende buurt-commissies als welkome promoter fungeerde. De straten, boerderijen en huizen werden prachtig versierd.  

Op de lege plekken in het dorp werden bloemperken aangelegd, iets wat nu moeilijker is, omdat het eens lommerrijke Uitgeest volgebouwd is.

Het bloemenfeest van Uitgeest in 1906 op de hoek van het Bonkenburg, Meldijk en schevelstraat, met links op de achtergrond Hotel De Ooievaar.

Het feest omvatte vele activiteiten, waarin op de maandag om 14:00 uur een bloemencorso bij het treinstation van Uitgeest begon en eindigde op de Meldijk. S’ avonds om 20:30 uur werd er wederom een verlicht bloemencorso georganiseerd, welke vanaf de Schevelstraat, via de Middelweg, Langebuurt, Westergeest, Hogeweg reed en in de Schevelstraat ontbonden werd.

Daarnaast werden er etalage wedstrijden, concerten, bloem-mozaïeken en vele andere activiteiten georganiseerd. Kortom het was een feest waarbij jong en oud bij betrokken was.

Om het toerisme naar het Uitgeest verder aan te moedigen, besloten enkele inwoners In 1906 een groots bloemenfeest te organiseren.  Het was zo’n groot succes dat al snel besloten werd, het bloemenfeest om de vijf jaar te gaan organiseren. Jammer genoeg werd in 1922 het feest voor de laatste maal gehouden nadat op 1 juli 1916 de eerste Wereldoorlog uitbrak.

LEES OOK> https://ollekebolleke.info/nostalgisch-uitgeest/

Facebookpagina “Nostalgisch Uitgeest”
Auke Boon

Eén gedachte over “Uitgeest, een ‘bloeiend’ dorp in vroeger jaren”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Leave the field below empty!