Thaise civiele rechtbank verwerpt het verbod op rubberen kogels, maar beveelt politie om meer voorzichtigheid te betrachten

BANGKOK:  De burgerlijke rechtbank van Thailand verwierp een verzoek om een ​​verbod dat de politie verbiedt om rubberen kogels te gebruiken tegen antiregeringsdemonstranten, daarbij verwijzend naar de noodzaak onder de noodtoestand om “noodgevallen” onder controle te krijgen, maar heeft de politie wel opgedragen om meer voorzichtigheid te betrachten.

De aanvraag is ingediend door twee journalisten, die vorige maand werden geraakt door rubberen kogels terwijl ze verslag deden van een demonstratie, die klaagden dat het optreden van de politie in strijd was met de Wet op de openbare vergadering.

De rechtbank oordeelde dat het noodbesluit op dit moment demonstraties, activiteiten of samenkomsten in een overbelaste zone of het aanzetten daartoe verbiedt.  De wet op de openbare vergadering is niet van toepassing op de huidige omstandigheden, dus de politie heeft het recht om haar taken uit te voeren en de meest geschikte middelen te kiezen om dat te bereiken, waaronder het gebruik van rubberen kogels.

De rechtbank verklaarde ook dat er geen bewijs was dat de politie specifiek opzet om personen die in de massamedia werken aan te vallen, in welk geval deze laatste toegang zouden hebben tot de rechter op grond van het Wetboek van Strafrecht, zonder dat een verbod nodig is.

De rechtbank verwierp dan ook het verzoek van de journalisten om de politie te verbieden ook op te treden tegen protesten, omdat leden van de media niet het recht hebben om namens de demonstranten een motie in te dienen.

Ten aanzien van een verzoek om de politie te verbieden het gebied waarbinnen de media hun taak kunnen uitoefenen tijdens demonstraties te beperken, oordeelde de rechtbank dat het de taak van de politie was om te zorgen voor veiligheid, inclusief het beheer van het hele gebied, met als doel leden van de  media veilig.  Het hof achtte het niet gepast om een ​​dergelijk bevel uit te vaardigen.

De rechtbank stemde er echter wel mee in om een ​​bevel uit te vaardigen om de media te beschermen tegen lichamelijk letsel door de politie bij toekomstige demonstraties, op voorwaarde dat zij voldoen aan de principes en richtlijnen voor de uitoefening van hun taken, en dat zaken kunnen worden ingediend met  vergoeding van de staat voor schade opgelopen door het gebruik van wapens voor het beheersen van menigten.

Bij het protest van gisteravond, woensdag 11 augustus werden er nog steeds rubberen kogels in wilde weg afgevuurd.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft. We moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik, mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Vertaling: Olleke Bolleke in Bangkok
Bron: Thais PBS World

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!