Thailand begint met mogelijke inbeslagname van ongebruikte grond 

BANGKOK:- De eigenaren van braakliggende terreinen in Thailand worden aangespoord om hun braakliggende terreinen te gaan gebruiken om te voorkomen dat hun eigendom wordt geconfisqueerd onder de Land Code Act.

De overheid kan artikel 6 van de wet handhaven, dat de confiscatie toestaat van braakliggend terrein in particulier bezit dat al 10 jaar onbeheerd staat.

 Volgens de woordvoerder kan de directeur-generaal van het Landministerie een verbod aanvragen om de eigendomsbewijzen op ongebruikte grond te vernietigen.

Volgens het Landministerie is er sinds de inwerkingtreding van de Grondwet in 1979 nog nooit een dergelijk gerechtelijk bevel geweest.

De landeigenaren worden echter aangespoord om hun ongebruikte land te verkopen of te verliezen. Volgens de woordvoerder heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken richtlijnen voor het identificeren van verlaten eigendommen. De richtlijnen beschouwen het insluiten van een onroerend goed of het betalen van onroerend goed en bouwbelasting niet als gebruik.

Het land in aangewezen woonwijken wordt echter niet als verlaten beschouwd, zelfs als er geen huis op het land wordt gebouwd. Aan het begin van elk jaar voeren provinciale autoriteiten grond- en bouwonderzoeken uit in hun gebied om te bepalen welke kavels leegstaan ​​en brengen zij eigenaren binnen drie maanden op de hoogte om het gebruik van hun kavels te bespoedigen.

Na de deadline beslist een provinciaal comité of de grond moet worden onteigend en tot staatseigendom moet worden verklaard.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Olleke Bolleke in Thailand
Bron: royalcoastreview.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!