Red Bull-erfgenaam “Boss” ontsnapt aan de cocaïneaanklacht, alleen de aanklacht voor roekeloos rijden blijft overeind staan

BANGKOK:- Een hooggeplaatst ambtenaar verklaarde dat het statuut van beperkingen op het gebruik van cocaïne, dat is aangeklaagd tegen Red Bull-erfgenaam Vorayuth Yoovidhya alias ”Boss” op 3 september a.s. zal verlopen.

De rechtszaak zou nu uitsluitend gericht zijn op de beschuldiging van roekeloos rijden met de dood tot gevolg, maar ook hier loopt de verjaringstermijn af, namelijk in september 2027.

Khun Prayut Petchkunm, plv. directeur, tevens woordvoerder van het kantoor, zei dat de intrekking van de Narcoticawet van 1979 ertoe leidde dat de aanklacht wegens cocaïne tegen hem automatisch kwam te vervallen.

Eerder hadden de officieren van justitie een nieuw rechercheteam opgericht onder leiding van Khun Itthiphon Kaewthip, de directeur-generaal van het Openbaar Ministerie.

De werkgroep diende aanvullende aanklachten in tegen het gebruik van cocaïne tegen Vorayuth en de rechtbank vaardigde later ook op dit punt een arrestatiebevel uit.

Volgens Sectie 58 van de Narcoticawet van 1979 was de verjaringstermijn 10 jaar, waarin staat dat niemand cocaïne (een drug van categorie 2) mag gebruiken, waarbij overtreders een straf riskeren op grond van Sectie 91, dat wil zeggen een gevangenisstraf van zes maanden tot  drie jaar.

Aangezien het arrestatiebevel op 3 september 2012 werd uitgevaardigd, zou het op 3 september van dit jaar gaan verstrijken.

Met de volledige intrekking van deze wet en het uitvaardigen van een nieuwe code werden vijf soorten verdovende middelen echter onder sectie 104 geplaatst. Type twee, dat wil zeggen cocaïne, houdt nu niet meer dan een jaar gevangenisstraf in op grond van sectie 162. Dit leidde tot de verjaringstermijn  op dit punt wordt teruggebracht van 10 naar vijf jaar en dit is automatisch verlopen.

Dan staat “Boss” nog maar één aanklacht tegen hem te wachten, het roekeloos rijden met de dood van anderen tot gevolg.  Dit is een strafbaar feit op grond van artikel 291 van het Wetboek van Strafrecht, met niet meer dan 10 jaar gevangenisstraf.  De verjaringstermijn op deze telling is 15 jaar en eindigt op 3 september 2027.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Olleke Bolleke in Thailand 
Bron: ThaiRath

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!