Premier Thailand beveelt de BMA om zich meer in te spannen om overstromingen in Bangkok te voorkomen

BANGKOK:- De premier heeft het gemeentebestuur van Bangkok (BMA) en het bureau voor nationale watervoorraden (ONWR) opgedragen om gezamenlijk te werken aan het voorkomen en beperken van overstromingen in de hoofdstad.

De directeur van het ONWR, Khun Surasee Kittimonthon liet weten dat premier Srettha Thavisin zich zorgen maakte over het overstromen van Bangkok, nadat was voorspeld dat het La Niña-fenomeen dit jaar 10% meer regen zou veroorzaken.

Delen van de hoofdstad stonden in 2011 zwaar onder water als gevolg van hevige regenval veroorzaakt door de tropische storm Nock-Nock.

Khun Surasee zei dat de premier onlangs een bijeenkomst had belegd met alle betrokken instanties om de maatregelen te bespreken die nodig zijn om overstromingen in Bangkok te voorkomen of te verzachten. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers aanwezig van de ONWR, BMA, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Defensie, de afdeling Correcties en de afdeling Rampenpreventie en -bestrijding.

Srettha heeft naar verluidt BMA en ONWR opgedragen om de regen- en overstromingensituatie nauwlettend in de gaten te houden en de noodzakelijke maatregelen af ​​te dwingen. De premier heeft de BMA ook opgedragen om prioriteit te geven aan het helpen van inwoners van sloppenwijken, omdat zij het meest lijden als er een overstroming is, zei Surasee.

De premier gaf de instanties ook de opdracht machines en gereedschappen voor te bereiden die nodig zijn om water af te voeren en een systeem op te zetten waarmee lokale bewoners de autoriteiten kunnen waarschuwen, zodat ze de overstromingen snel kunnen aanpakken.

Olleke Bolleke in Bangkok 
Bron: ประเทศชาติ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!