In Thailand is de eerste handleiding gepubliceerd om LGBT-kinderen en hun ouders naderbij te staan

~WIJ ZIJN ALLEMAAL KINDERS GODS~
(Niemand heeft zichzelf gemaakt)

BANGKOK:- De eerste handleiding voor LGBT-kinderen die lijden aan vooroordelen en genderstereotypen is eergisteren bij het Thaise publiek geïntroduceerd. De handleiding, getiteld “This House Has Gender Diversity”, werd gezamenlijk opgesteld door de Stichting Thaise Gezondheidsbevordering en de Transgender Stichting Alliantie voor mensenrechten.

Khun Phoranee Phuprasert, de directrice van het Bureau voor ter ondersteuning van kwetsbare groepen, zei dat de handleiding bedoeld was om een ​​beter begrip te krijgen van LGBT-kwesties, vooral onder ouders die moeite hebben om de verschillende levensstijlen van hun kinderen te accepteren.

Veel LHBT-kinderen worden niet door hun familie geaccepteerd en dat was één van de belangrijkste redenen om een ​​handleiding te maken om te verspreiden, zo vertelde ze, dit met de bedoeling om betere informatie en begrip te verspreiden en om gezinnen een veilige plek te maken voor LGBT-kinderen.

“We zien dat veel scholen en andere organisaties hadden deelgenomen aan anti-pestprojecten”, zo vertelde khun Phuprasert. Wij zijn op zoek gegaan naar ander onderwerpen die voor de jeugd in Thailand nog steeds problematisch zijn en ontdekten dat het gezin zelf vaak zelf een probleem oplevert, soms veel groter dan wat er op school gaande is.

“Daarom is het erg belangrijk om een ​​gesprek te beginnen met familieleden met academische kennis, niet alleen met iemands eigen ervaring en vooroordelen, en dit zou de ouders kunnen helpen hun kinderen te begrijpen.”

De handleiding moet nog verder worden aangepast, maar naar verwachting zal er volgende maand een online versie verschijnen op de website van de Stichting Thaise Gezondheidsbevordering en TGA-websites.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u vertaald heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: chiangmaione
Content: Olleke Bolleke in Thailand
Bron: chiangmaione.com

Eén gedachte over “In Thailand is de eerste handleiding gepubliceerd om LGBT-kinderen en hun ouders naderbij te staan”

  1. Een kinderloos echtaar raadpleegt een gerespecteerde monnik. “Oh”, zegt de eerwaarde. “dat komt goed uit. Ik ga binnenkort naar een beroemde tempel in Bangkok waar vaak kaarsen worden aangestoken door vrouwen met kinderwens. Het schijnt goed te helpen. Jullie kunnen beter niet meegaan want ik blijf 15 jaar weg. Ik zal de kaarsen wel voor jullie opsteken.”

    Het echtpaar wait de monnik drie maal en vertrekt dankbaar naar huis.

    Vijftien jaar later keert de monnik terug naar zijn geboortedorp. Hij herinnert zich het kinderloze echtpaar en gaat hen opzoeken. Hij treft er een tiental rumoerige kinderen aan in alle maten en verder alleen de moeder.
    “Waar is je man?: vraagt de monnik belangstellend.

    “Oh die”, zegt de moeder, “Die is gisteren naar Bangkok vertrokken om de kaarsen uit te blazen!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!