In één overstroomd ziekenhuis in Chaiyaphum, Thailand, moesten er in allerijl 40 patiënten geëvacueerd worden

CHAIYAPHUM:- Het koninkrijk Thailand heeft het afgelopen weekend te maken gehad met hevige regenval waarbij er overstromingen vanuit het hele land gemeld werden.

Gisterochtend werden er met spoed 40 patiënten uit het Bamnet Narong-ziekenhuis in Chaiyaphum geëvacueerd toen het ziekenhuis door het plots opkomende water onderstroomde.

Het ziekenhuis liep ernstige schade op doordat overstromingen de dringende evacuatie veroorzaakten, aangezien een van de gebouwen op de ziekenhuiscampus tot 80 centimeter onder water stond.  Een röntgenkamer en enkele laboratoria waren zwaar beschadigd en onbruikbaar.  Buiten de ziekenhuisgebouwen raakten 4 voertuigen en 7 ambulances beschadigd, ondergedompeld in het steeds verder stijgende water.

Nu de medische voorzieningen onveilig en onbruikbaar waren geworden, werden 14 patiënten met minder ernstige aandoeningen ontslagen en naar hun respectievelijke huizen gestuurd.  Ondertussen werden 26 patiënten met dringende medische behoeften vanuit het district Bamnet Narong overgebracht naar andere ziekenhuizen in de provincie.

De secretaris van Volksgezondheid zei dat de ziekenhuizen van Sukhothai en Bamnet Narong beide beschadigd zijn door de overstromingen in het gebied, maar dat het ziekenhuis van Sukhothai op het punt stond om de evacuatie van patiënten te voorkomen.

In het hele land hebben zware stormen 39 provincies getroffen als gevolg van de tropische depressie Dianmu en een moessondal in Noord- en Centraal-Thailand.  Chaiyaphum was een van de zwaarst getroffen provincies, maar uit een tiental andere provincies zijn meldingen binnengekomen van overstromingen en schade.

Phetchabun kreeg ook te maken met hevige stormen en overstromingen, waarbij het water op sommige wegen zo hoog kwam te staan ​​dat Weg 21 vanavond volledig afgesloten was van het verkeer.  En ambtenaren hebben een waarschuwing afgegeven voor overstroming of overstromingen voor laaggelegen gebieden stroomafwaarts van de Chao Phraya-dam, aangezien het water in grotere hoeveelheden zal worden geloosd in een poging zich voor te bereiden op de aanval van afstromend water afkomstig van stormen in het noorden van Thailand.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u vertaald heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Olleke Bolleke in Noordoost Thailand
Bron: Bangkok Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!