Het puntensysteem voor verkeersovertredingen in Thailand komt eraan maar hoe zit het met handhaving daarvan?

THAILAND:- In het begin van 2023 zal de Koninklijke Thaise politie een puntensysteem invoeren om de rijdiscipline te verbeteren en verkeersongevallen in het land te verminderen.

Hoewel inspanningen om de exorbitante weggebruik in Thailand te verbeteren zeer welkom zijn, blijft er behoefte aan handhaving van de verkeerswetten, inclusief de wettelijke verplichting voor motorrijders om een ​​helm te dragen.

Vanaf 9 januari volgend jaar krijgt elke automobilist 12 punten, die worden afgetrokken voor het overtreden van de verkeersregels, aldus het hoofd van de snelwegpolitie, generaal-majoor Ekkarat Limsangkat.  

Hij zegt dat “verstorend rijgedrag”, zoals te hard rijden, niet stoppen op zebrapaden en het niet dragen van een veiligheidsgordel, kan leiden tot puntenaftrek.

Zo worden er twee punten afgetrokken voor het door rood rijden of verkeerd rijden op eenrichtingsstraten, terwijl drie punten worden afgetrokken voor illegaal racen op de openbare weg.  Ernstige overtredingen zoals rijden onder invloed worden bestraft met maximaal vier punten.

Een bestuurder die alle 12 punten verliest, verliest zijn rijbewijs voor de duur van 90 dagen en de ingetrokken punten worden 12 maanden na intrekking teruggestort.

Eerder deze maand trad een nieuwe verordening in werking die het rijbewijs automatisch voor 90 dagen zou schorsen.  Een dergelijke schorsing wordt opgelegd voor overtredingen die een ernstige bedreiging vormen voor het publiek.  Dit is bijv.  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer verkeersovertreders proberen te vluchten nadat ze bij een verkeersongeval schade hebben toegebracht aan andere mensen of openbare eigendommen.

Het rijden zonder rijbewijs kan resulteren in een gevangenisstraf van drie maanden en een boete van 10.000 baht. Ook werd de gevangenisstraf voor recidivisten die onder invloed van alcohol werden betrapt verhoogd tot twee jaar en de boete verhoogd van 50.000 baht naar 100.000 baht.

De lezers  worden dringend verzocht geen opmerkingen in te dienen die juridische geschillen kunnen veroorzaken, waaronder lasterlijk, vulgair of gewelddadig taalgebruik, verkeerd gespelde namen,  citaten zonder bron of iets dat kritisch wordt geacht over de monarchie te plaatsen.

Informatie en bron
Illustraties: Royal Coast Review
Content: Olleke Bolleke in Thailand
Bron: Royal Coast Review

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!