Het parlement van Thailand aanvaardt openbare wetsontwerpen over het homohuwelijk en genderidentiteit

BANGKOK:- Vertegenwoordigers van verschillende  groepen presenteerden gisteren namens het publiek aan het parlement de ontwerpen van drie wetsvoorstellen in de hoop dat wetgevers wetgeving zouden aannemen over het homohuwelijk, genderacceptatie zouden bevorderen en prostitutie opnieuw zouden definiëren. De ontwerpen werden aanvaard door de plv. voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Khun Padipat Suntiphada.

Het ontwerp van het wetsvoorstel huwelijksgelijkheid stelt voor om artikel 1448 van het Burgerlijk en Handelswetboek, dat de definitie van het huwelijk beperkt tot een man en een vrouw, te wijzigen door de huwelijkswet van toepassing te maken op elk paar, ongeacht geslacht.

Het wetsontwerp over “genderidentiteit, genderexpressie en seksualiteit” stelt voor dat officiële certificaten het geslacht accepteren waarmee een individu zich identificeert.

Het derde ontwerp is een wijziging van de wet op de preventie en bestrijding van prostitutie uit 1996, specifiek om sekswerkers te definiëren als juridische professionals die recht hebben op rechten en vrijheid om in gelijke mate te werken.

De drie wetsvoorstellen hebben dezelfde doelstellingen: het garanderen van seksuele gelijkheid en het bevorderen van acceptatie en gelijke behandeling van alle individuen, ongeacht hun geslacht, seksuele identiteit of beroep, zei een vertegenwoordiger.

“We dringen er bij het Parlement op aan om deze ontwerpen serieus te overwegen, aangezien het vorige Parlement er niet in is geslaagd de wetten aan te nemen die gelijkheid en rechtvaardigheid zouden helpen bieden aan alle leden van de samenleving”, voegde ze eraan toe.

Khun Padipat vertelde de vertegenwoordigers dat het Parlement de ontwerpen in overweging zou nemen en zo snel mogelijk een openbare hoorzitting zou openen.

Alleen het wetsontwerp over de gelijkheid van het huwelijk werd in juni vorig jaar in eerste lezing door het parlement aangenomen, maar nooit in de tweede lezing vanwege verschillende problemen, waaronder een vertraging om plaats te maken voor de beraadslaging over andere wetsvoorstellen en het gebrek aan quorum.

Olleke Bolleke in Thailand

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!