Het openbare gezondheidszorgsysteem in Thailand wankelt door de uitstroom van artsen 

BANGKOK:- De stijgende trend van pas afgestudeerde artsen die hun artsen bull aan de wilgen hangen, met name vanwege overmatige werkdruk, is een toppunt van zorg geworden in het Thaise gezondheidszorgsysteem.

Het laatste geval van dr. Puimek Naphasorn, dat veel aandacht kreeg op sociale media, benadrukt de uitdagingen waarmee artsen in staatsziekenhuizen worden geconfronteerd.

Volgens gegevens van de Medische Raad telde Thailand op 4 april van dit jaar in totaal 72.250 artsen, van wie er nog 68.725 actief zijn. Het is echter belangrijk op te merken dat slechts 66.685 van deze artsen kunnen worden gecontacteerd.

Uit de spreiding van artsen in het land blijkt dat er 32.198 artsen in Bangkok zijn en 34.487 elders in het land.

Verder zijn er 434 Thaise artsen die in het buitenland oefenen (359 mannen, 75 vrouwen) en 1.606 artsen van wie de contactgegevens niet beschikbaar zijn. Ondertussen is de vergunning van 22 artsen (19 mannen, 3 vrouwen) ingetrokken en zijn 3.503 (2.787 mannen, 716 vrouwen) artsen overleden.

In het geval van dr. Puimek werd haar beslissing om ontslag te nemen uit een staatsziekenhuis voornamelijk beïnvloed door de buitensporige werkdruk en de nadelige gevolgen daarvan voor haar fysieke en mentale welzijn.

Nadat haar berichten over deze kwesties viraal gingen op sociale media, besloot ze dezecte verwijderen omdat ze onbedoeld een aantal van haar collega’s hadden geraakt. Ze erkende dat haar collega’s over het algemeen aardig waren en dat het het werkende systeem zelf was dat ertoe had geleid dat het personeel uitgeput raakte.

De kwestie kreeg opnieuw veel aandacht, toen een bericht op de populaire Facebook-pagina “Doctor Kluay” zei dat veel pas afgestudeerde tandartsen ontslag hadden genomen. Het hoge aantal ontslagen werd toegeschreven aan factoren zoals een overschot aan tandartsen in vergelijking met beschikbare functies, niet-overeenkomende functieomschrijvingen en overmatige werkdruk in staatsziekenhuizen.

Opmerkingen van pas afgestudeerde tandartsen, die ontslag hadden genomen of overwogen ontslag te nemen, wezen op problemen zoals onvoldoende tijd voor patiëntenzorg of het lesgeven aan stagiaires. Velen moesten ook maaltijden overslaan vanwege het enorme aantal patiënten.

Afzonderlijk produceert Thailand volgens het Twitter-account “NursesConnect” 10.000 verpleegkundigen per jaar, van wie er ongeveer 7.000 stoppen of niet oefenen. 

Bovendien neemt 48% van de pas afgestudeerden ontslag binnen hun eerste werkjaar. Deze enorme omzet draagt ​​bij aan een nijpend tekort aan verpleegkundigen in Thailand.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de Thaise media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Olleke Bolleke in Thailand 
Bron: The Nation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!