De suikerriettelers en suikerfabrieken van Thailand slaan de handen ineen om PM2.5-stof te beteugelen

THAILAND:- Suikerriettelers en suikerfabrikanten hebben zich aangesloten bij een campagne tegen het verbranden van plantages voor elke oogst, wat deels wordt toegeschreven aan de toename van schadelijke deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 micron (PM2,5) in de lucht.

Zevenendertig verenigingen van suikerriettelers uit het hele land hebben een memorandum van overeenstemming (MoU) ondertekend met drie suikerfabrikanten – Korach Industry, Buriram Sugar Factory en Rayong Sugar – die zijn overeengekomen om de verbranding vóór de oogst van suikerrietplantages te beperken, zo verklaarde khun Ekapat Wangsuwan, secretaris-generaal van de riet- en suiker associatie.

De suikerfabrieken die het MoU ondertekenen, zullen eisen dat de dagelijkse aanvoer van grondstoffen niet meer dan 10 procent verbrand suikerriet mag bevatten.

De nieuwe overeenkomst is op 7 februari ingegaan voor telers en fabrieken in het noordoosten en op 14 februari voor die in de regio Noord, Midden en de oostkust.

Khun Ekapat zei dat het MoU een samenwerking was tussen suikerriettelers en suikerfabrieken om het verergerende probleem van PM2.5-stof te verminderen.  Ook heeft de riet- en suiker associatie de provinciegouverneurs verzocht om richtlijnen uit te vaardigen tegen het verbranden van suikerrietplantages.

Het ministerie van Industrie had de riet- en suiker associatie opgedragen om de kwestie aan te pakken om te voldoen aan het overheidsbeleid om het verbranden van suikerrietplantages te beperken om PM2,5-stof te helpen verminderen.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: The Nation
Content: Olleke Bolleke in Thailand
Bron: The Nation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Leave the field below empty!