De officiële opening van het “HHN Learning Center” voor kansarme migrantenkinderen in Pattaya is een feit

PATTAYA:- Uw nieuwsbeer Olleke Bolleke in Thailand werd door het echtpaar De Vaan – Goosen uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de officiële opening van het gebouw voor de opvang van migrantenkinderen, veelal van deze kinderen zijn kansloos. 

Deze kinderen zijn waarschijnlijk de meest kwetsbare groep kinderen in Thailand vanwege het feit dat ze géén n toegang hebben tot één van de door de VN genoemde basisrechten, om nog maar te zwijgen van onderwijs of medische zorg.  

De heer Hubert Grevenkamp

De beelden van migrerende kinderen die op de stoep lagen, vuilnis opraapten, op straat bedelen en zichzelf aan buitenlanders werden aangeboden in ruil voor geld waren destijds voor Peter Schönherr ondragelijk. Hij was degene die met Khun Toy destijds enkele huizen in gebruik nam om deze kinderen op te vangen. Helaas moest Peter zijn activiteiten wegens financiële problemen stopzetten.

Wijlen de Nederlandse Martin Brands en heer Hans Gunther Mueller namen het stokje over, in 2018 voegden Jan en Renee de Vaan – Goosen, zich als goede vrienden van Martin Brands aan, en boden aan om het AEC-operatiebudget te helpen en veilig te stellen en ervoor te zorgen dat alle kansarme migrantenkinderen, zodat hun buikje ieder dag gevuld werden  en helpen zij hun potentieel voor de toekomst te ontwikkelen.

Er werd al snel besloten dat er een nieuw gebouw moest komen, het was natuurlijk een enorme opgave om de benodigde financiële middelen aan te trekken om het “HHN Learning Center” uit de grond te stappen, waarbij de heer Hubert Grevenkamp zijn genereuze kant liet zien en diep in de buidel tastte.

Maar het is natuurlijk géén sinecure om in korte tijd, zo’n prachtig geoutilleerd gebouw neer te zetten. Maar ook in Thailand zijn de wonderen niet uit de wereld, op 15 januari ging de eerste schop voor het centrum in de grond en konden 25 december 2020 de kansarme kinderen het gebouw intrekken, het was natuurlijk het beste en grootste kerstcadeau waar migrantenkinderen ooit om konden vragen.  

Het gebouw heeft een maximale capaciteit van 200 kinderen met volledig uitgeruste faciliteiten zoals een muziekstudio, computerruimte, gesponsord door Huibert Tuinder, een EHBO-eenheid, Pray & Play-ruimte, enz. enz.

In de toekomst zal het centrum ook informeel onderwijs en weekendlessen aam kansarme Thaise kinderen gaan geven.

v.l.n.r. Jan de Vaan, Hans Gunther Mueller en Rene de Vaan – Goossen

Het mag niet verzwegen worden dat weldoeners zoals Hubert Grevenkamp was en het echtpaar Jan en Renee de Vaan – Goosen die door het AEC-project gepassioneerd raakte en hier ontzettend belangrijke financiële rol in betekend hebben, zonder afbreuk te doen aan Miss Pamela & Miss Ashely uit de VS, Mr. Edy Schefmacher en Mr. Sten Kreuger, Hans Gunther Mueller en andere mensen, die het hart op de juiste plaats hebben.

Gisteren dinsdagmiddag vind de officiële opening van het “HHN Learning Center” plaats, waar één tal van BoBo’s een goede sier maakte, waarbij ik toch een kleine aantekening maakt of dit WEL of NIET terecht was. 

De toespraken en speeches waren gelardeerd met bedankjes en lofredenen naar iedereen die maar iets betekent had in de totstandkoming van dit barmhartige project. 

Het officiële gedeelte werd beëindig met een concert van kleine en grote kerstvrouwtjes met aan hun zijde een kerstmannetje, uit volle borst werd in allerlei toonhoogtes het Jingle Bells gezongen, wat in vele genodigden een momentje van ontroering naar boven bracht.

Omdat het voor de kinderen misschien een saaie dag zou kunnen worden, had Olleke Bolleke in Thailand “Schnabbel de Clown (Coen de Laat) gevraagd te komen, die als ballonnen-goochelaar de kinderen wist te vermaken, één Hollandse zoete roze suiker ontbrak daar niet bij, even als de danspasjes van Mini Mouse en Olleke Bolleke, die graag hun performance aan het grut toonde.


Olleke Bolleke in Thailand 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!