De luchtvervuiling in Bangkok kan niet genegeerd worden

BANGKOK:- De luchtverontreiniging vormt misschien geen onmiddellijke bedreiging, maar vormt wel een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en er moet meer aandacht worden besteed aan de bestrijding ervan.

Zoals we in de winter zagen, is de fijnstofvervuiling door PM2,5 teruggekeerd in Bangkok. Gisteren stond de luchtkwaliteitsindex in verschillende delen van de stad op een ongezond rood niveau, zoals de afgelopen maanden sporadisch het geval was.

Maar de zorgen over de luchtkwaliteit in Bangkok krijgen weinig media-aandacht en met weinig publieke druk lijkt er niets aan te worden gedaan om het aan te pakken.

Omdat het een seizoensgebonden probleem is, verdragen mensen het meestal en wachten ze tot de deeltjes zijn verdwenen naarmate de temperatuur stijgt en de luchtstroom verbetert.

Maar problemen die worden genegeerd, worden zelden opgelost. Thailand is de afgelopen twee jaar misschien druk bezig geweest met het bestrijden van Covid19 virus, maar dat betekent niet dat andere taken tot stilstand moeten komen, dat anderen lijden.

De PM2.5 luchtvervuiling achtervolgt de stad al jarenlang nog voordat Covid-19 toesloeg.  In het ergste geval betekende de hoge luchtvervuiling dat kinderen niet naar school mochten, terwijl kwetsbare groepen het advies kregen om binnen te blijven.  Toen het zo problematisch was, leek luchtvervuiling de aandacht te trekken – er werden verschillende voorstellen en plannen ingediend om het aan te pakken.

In 2012 kreeg fijnstofvervuiling de urgente status “nationale agenda”, en het departement van milieu creëerde een masterplan om het probleem aan te pakken.

Het plan omvatte gedetailleerde gegevens over de vijf belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging, namelijk verkeer, buitenverbranding, industrie, bouw en grensoverschrijdende luchtverontreiniging.

Het plan opgetekend in een boekwerk van 48 pagina’s was bedoeld om tegen 2024 “goede lucht voor Thais en bezoekers” te garanderen.

Het was een alomvattend en praktisch plan dat uit voorzorg was uitgegaan en waarin werd beschreven wat er moest worden gedaan om de bronnen van vervuiling aan te pakken.

Er werden belangrijke prestatie-indicatoren geïdentificeerd, waaronder een toename van het aantal dagen dat luchtvervuiling binnen een gestelde norm valt, een afname van hotspots in het land en een afname van het aantal patiënten met ademhalingsproblemen.

Wat echter ontbreekt, zijn de resultaten.
Over de voortgang, uitvoering en bevindingen van het plan is tot op heden weinig gecommuniceerd.  Enkele voorbeelden laten zien dat dit het geval is.

Voor het langetermijnbeheer lijkt er weinig te zijn gedaan aan het idee van het plan om voertuigbeperkingszones in te stellen om het aantal auto’s dat de stad binnenkomt te verminderen.  Ondertussen lijken de kleine stappen die in het plan zijn geschetst om alternatieve transportroutes zoals fietspaden of veilige en gemakkelijke routes aan te leggen, nergens toe te leiden.

Met de winter die binnenkort voorbij is, en daarmee de koelere lucht die fijnstof vasthoudt, zou het probleem van giftige waas niet moeten verdwijnen.

Het plan roept op tot tijdige en effectieve actie om de vervuiling in de stad terug te dringen, maar het tegendeel blijkt het geval te zijn.  Als dit niet het geval is en er vooruitgang wordt geboekt, moet het publiek regelmatig worden geïnformeerd over de prestaties en tekortkomingen van de agentschappen.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Olleke Bolleke in Thailand 
Bron: Bangkok Post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Leave the field below empty!