België erkent boeddhisme officieel als niet-confessionele levensbeschouwing

BRUSSEL:- Het boeddhisme wordt officieel erkend als niet-confessionele levensbeschouwing. De ministerraad heeft een wetsontwerp daarover goedgekeurd van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). De boeddhistische gemeenschap in ons land komt daardoor in aanmerking voor financiële ondersteuning door de federale overheid. 

Het boeddhisme wordt de achtste officiële levensbeschouwing in België beschouwd, dit na de Rooms-Katholieke (sinds 1830), de Israëlitische (sinds 1830), de Anglicaanse (sinds 1835), de Protestants-Evangelische (sinds 1876), de Islamitische (sinds 1974), de Orthodoxe (sinds 1985) en de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing (sinds 2002).

De Boeddhistische Unie van België is als vertegenwoordiger van de boeddhistische gemeenschap de officiële gesprekspartner van de overheid. Door de erkenning heeft de boeddhistische gemeenschap recht op een federale dotatie. 

Daarmee kan ze de organisatiestructuur professionaliseren, de wedden en pensioenen van boeddhistische consulenten, adjunct-consulenten, afgevaardigden en aalmoezeniers betalen en de werkingskosten van het federaal secretariaat dekken. Volgens Van Quickenborne wordt er nu al 205.000 betaald voor het federaal secretariaat, en daarbij komt nog eens 1,2 miljoen voor lonen en pensioenen van personeel.

“De voorbije decennia heeft deze gemeenschap bewezen dat ze zich ordentelijk
intern kan structureren, zowel op administratief en representatief vlak, en een positieve bijdrage levert aan onze samenleving”, zegt minister Van Quickenborne. “Ze verdienen deze erkenning waar ze al lang op wachten.” 

Een erkende levensbeschouwing heeft ook recht op toegang tot het gemeenschapsonderwijs, maar dat is nog niet voor onmiddellijk. De boeddhistische gemeenschap moet daarvoor nog een te erkennen instantie oprichten die lesgevers kan aanduiden en inspecties kan uitvoeren. En uiteraard moeten er ook nog leerkrachten worden opgeleid.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de Belgische media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Olleke Bolleke in Europa
Bron: VRT Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!