Op het politiebureau van Hua Hin is een klein maar belangrijk  centrum voor de beslechting van openbare geschillen geopend.

HUA HIN:- Op het politiebureau van Hua Hin is een zgn. nieuw Public Dispute Resolution Centre geopend. Het centrum zal verantwoordelijk zijn voor het bemiddelen bij geschillen die zijn geclassificeerd als ‘kleine vergrijpen’.

Deze ‘kleine vergrijpen’ omvatten verbale geschillen, kleine fysieke aanvallen en andere niet-criminele kwesties waarvoor geen juridische tussenkomst vereist is.

Het centrum bevindt zich onder het politiebureau van Hua Hin en zal worden voorgezeten door khun Woraphoj Limakom, met luitenant-kolonel Wasawat Charnjitpairot als vice-voorzitter.

Het centrum heeft 15 commissieleden en 8 bemiddelaars, die verantwoordelijk zullen zijn voor het effectief oplossen van geschillen. Het centrum zal dagelijks functioneren en er zullen dagelijks twee ambtenaren worden aangesteld om de verschillende zaken die bemiddeling vereisen, te behandelen.

Dit omvat het bemiddelen bij zaken als kleine geschillen, fraude, erfenissen, landgeschillen en andere zaken die via bemiddeling kunnen worden opgelost.

Het team zal bestaan ​​uit ervaren en opgeleide professionals die zullen samenwerken om geschillen op te lossen en een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden voor alle betrokken partijen.

Elk aangifte wordt gerapporteerd aan de officiële onderzoekers en gepresenteerd aan de assistent-commandant nadat de politie hun officiële onderzoek heeft afgerond.

Het centrum voor openbare geschillenbeslechting zal naar verwachting een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van het aantal zaken dat voor de rechter komt.

Door een neutraal platform voor bemiddeling te bieden, wil het centrum de werklast van de politie, openbare aanklagers en justitie verminderen en tegelijkertijd een efficiënte en tijdige oplossing van de geschillen bieden.

Het initiatief maakt deel uit van een breder plan om dergelijke centra op elk politiebureau in het hele land te vestigen.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de Thaise media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Olleke Bolleke in Centraal-Thailand 
Bron: Huahin Today

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!