Huis van Afgevaardigden in Thailand heeft een wetsontwerp ingediend om een einde te maken aan de monopoliepositie in de drankindustrie 

BANGKOK:- Het Huis van Afgevaardigden heeft gisteren een ​​”progressief” wetsontwerp inzake sterke drank aan het kabinet voorgelegd, dat tot doel heeft het monopolie in de drankproductie in Thailand te doorbreken. Dit zal nieuwe producenten in staat te stellen om een plaats te krijgen in deze sterke concurrerende markt. 

Wanneer het kabinet dit wetsontwerp goedkeurt, wordt het   teruggestuurd naar het Parlement voor de eerste lezing, wat twee maanden aan het proces toevoegt. 207 parlementsleden stemden voor de doorlichting van het kabinet, tegen 196, van wie de meesten van de oppositie, die het daar niet mee eens waren.

Het oppositieparlementslid Taopiphop Limjittrakorn, die het wetsvoorstel voorstelde, bedankte zijn collega’s in de oppositie en enkele parlementsleden van de regering voor hun steun aan het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel, zei hij, zal een einde maken aan het decennialange monopolie in de drankproductie in Thailand, waarbij een handvol rijke families betrokken is, en zal nieuwe en kleinere spelers de mogelijkheid bieden om de markt voor de productie van sterke drank en bier te betreden.

Khun Taopiphop staat al lang bekend als een voorvechter van afschaffing van de monopolie bij de productie van sterke drank, aangezien hij zelf vijf jaar geleden werd gearresteerd voor het brouwen van zijn eigen ambachtelijke biertje.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Thai PBS World 
Content: Olleke Bolleke in Bangkok
Bron: Thai PBS World

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Leave the field below empty!