Het sociaaleconomische herstel van Thailand na de Covid19 pandemie gaat voortvarend maar de arme gezinnen blijven voor uitdagingen staan

BANGKOK:- Uit een eerder deze week gepubliceerde Unicef-enquête blijkt dat huishoudens in Thailand herstellen van de Covid19 pandemie met aanzienlijke verbeteringen in banen en inkomen in alle bevolkingsgroepen. Er blijven echter uitdagingen bestaan ​​op het gebied van kinderopvang, schulden van huishoudens en sparen, vooral voor de armste gezinnen met kinderen.

De enquête van Unicef ​​hadden tot doel de impact van de Covid-19-pandemie en andere schokken, zoals prijsstijgingen, op huishoudens te volgen, en hun hersteltrajecten te volgen, ook op gebieden als gezinsinkomen, werkgelegenheid, kinderopvang, voedselzekerheid, gezondheid, onderwijs en sociale bijstand. Er werden twee enquetes gehouden in september 2022 en maart 2023, waarbij meer dan 2.000 huishoudens in heel Thailand werden geïnterviewd.

Uit de enquête blijkt een algemeen positieve trend, met name voor degenen die hun baan waren kwijtgeraakt tijdens de Covid-19-pandemie, waarbij 90 % in maart 2023 weer aan het werk was, vergeleken met 79 % in september 2022. Deze positieve trend ging gepaard met een verbetering van het inkomen, waarbij 55 % van de respondenten aangaf dat hun inkomen was gestegen, en bijna de helft van hen verklaarde dat de stijging aanzienlijk was.

Helaas lijken huishoudens met kinderen langzamer te herstellen dan de rest van de bevolking. Volgens het onderzoek vonden huishoudens met kinderen het moeilijker om weer aan het werk te gaan nadat ze hun baan waren kwijtgeraakt, voornamelijk vanwege de zorgverplichtingen. Moeders en grootmoeders waren de belangrijkste zorgverleners, met 86 % verantwoordelijk voor dat werk, vergeleken met slechts 4 % van de vaders en grootvaders.

“Terwijl het herstel in volle gang is, blijven gezinnen met kinderen en de armste leden van de bevolking voor grote uitdagingen staan, vooral op het gebied van kinderopvang, werkgelegenheid en stijgende prijzen”, zegt Kyungsun Kim, Unicef-vertegenwoordiger voor Thailand. 

Volgens het onderzoek hebben veel ouders moeite om geschikte en betaalbare kinderopvang te vinden. Meer dan 1 op 3 van de respondenten (37 %) had werk opgegeven vanwege behoefte aan kinderopvang, vooral in het noordoosten en op het platteland, en zei dat kinderopvang voor hen te duur was om te betalen. Door een gebrek aan mogelijkheden voor kinderopvang liet 5 % van de respondenten hun kinderen van 0 tot 6 jaar wel eens achter bij een ander kind jonger dan 10 jaar, terwijl 10 % aangaf dat ze soms hun jonge kinderen naar het werk moesten brengen.

Ondanks de hoge prevalentie van huishoudens die profiteren van sociale bijstand van de overheid, ontdekte het onderzoek zorgwekkende trends in besparingen en schulden van huishoudens, vooral bij huishoudens met kinderen. Ongeveer 70 % van alle huishoudens gaf aan dat hun spaargeld óf minder was dan een half jaar geleden óf dat ze helemaal geen spaargeld meer over hadden.

Positiever is dat kinderen terugkeren naar scholen, aldus de enquête. In maart 2023 zeiden bijna alle respondenten dat hun kinderen weer naar school waren gegaan, vergeleken met zo’n 94 % zes maanden eerder. Een meerderheid van hen meldde ook dat hun kinderen een goede inhaalslag maken met leren nadat ze weer naar school zijn gegaan.

Olleke Bolleke in Thailand

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!