De verkeersongevallen in Laos zijn absurd hoog, te hard rijden en rijden onder invloed van alcohol worden als belangrijkste oorzaken aangewezen

VIENTIANE:- Een recent onderzoek gericht op de toename van het aantal verkeersongevallen in Laos wees uit dat meer dan driekwart van de automobilisten in de hoofdstad Vientiane gewoonlijk de snelheidslimieten overschrijdt en dat ongeveer een derde van de personen die ’s avonds rijden naar hartelust alcohol heeft gedronken.  

Het ministerie van Transport van het land leidde de onderzoeken, met technische en financiële steun van de Wereldbank.  Onderzoekers documenteerden ook verhalen van overlevenden van verkeersongevallen.

Uit onderzoek is gebleken dat er elk jaar meer dan duizend mensen omkomen op de wegen van Laos, en dat er nog veel meer lichamelijk letsel en trauma’s optreden als gevolg van ongevallen, waardoor het totaal aantal ongevallen per jaar met 35% is gestegen tussen 2010 en 2020, terwijl  dodelijke slachtoffers stegen met 67%.  Uit enquêtes blijkt ook dat veel motorrijders geen helm dragen en dat veel automobilisten risico’s nemen.

Van de kruispunten in de hoofdstad die voor het onderzoek waren geselecteerd, reed 73% van de automobilisten te hard.  Volgens de enquête rijden jongere bestuurders het vaakst de snelheidslimiet en één op de drie bestuurders verbruikte alcohol, en de meerderheid overschreed de wettelijke limiet.

Het aantal ongevallen en doden zal naar verwachting toenemen en de regering werkt momenteel aan haar Actieplan Verkeersveiligheid, dat momenteel wordt herzien.

Mr. Alex Kremer, land manager van de Wereldbank voor Laos, zegt: “Verkeersveiligheid is een groot probleem voor de volksgezondheid, net als knokkelkoorts en malaria.”

“Harde gegevens over rijgedrag en ongevallen bevestigen de verwoestende persoonlijke ervaringen van duizenden individuen, en het is duidelijk dat het leiderschap, toewijding, tijd en consistent werk nodig is om de wegen veilig te maken.”

De Verkeerspolitie zei dat, ondanks dat tal van provincies zijn afgesloten vanwege Covid-19-beperkingen, het aantal verkeersongevallen en doden de afgelopen maanden is blijven stijgen.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Olleke Bolleke in Laos  
Bron: The Star

2 gedachten aan “De verkeersongevallen in Laos zijn absurd hoog, te hard rijden en rijden onder invloed van alcohol worden als belangrijkste oorzaken aangewezen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!