De Opstand in de Nederlanden (1555-1648)

UITGEEST:- Het is komende 16 januari precies 450 jaar geleden dat de Spaanse cavalerie tijdens de tachtigjarige oorlog, die duurde van 1568 tot 1648, in Uitgeest 60 boeren heeft gedood en dat het halve dorp van Uitgeest werd plat gebrand.

De opstand begon naar aanleiding van de invoering van een belastingmaatregel en de harde vervolging van protestanten. Al snel werd het echter een algehele opstand tegen de Spaanse machthebber in de Nederlanden, Filips II.

De tachtigjarige oorlog was niet alleen de langstdurende oorlog in de Nederlanden, maar ook de belangrijkste, want de Nederlandse gewesten keerden zich af van het Habsburgse bestuur en daardoor ontstond de zelfstandige staat Nederland. In de tachtigjarige oorlog vonden een groot aantal belegeringen en veldslagen plaats. Waaronder die van 1573 bij Uitgeest.

Zoals geschreven werd  Uitgeest in 1573 door Spaanse soldaten platgebrand. Ongeveer zestig Uitgeester boeren werden daarbij gedood. Uitgeest kon zich later ontwikkelen tot een welvarend dorp van boeren en ambachtslieden, die vooral verdienden aan de zeevaart en de scheepvaart.

In februari 1574 trokken vanuit Assendelft 400 tot 500 gewapende Spaanse manschappen over het ijs naar Krommeniedijk. Ondanks verwoede tegenstand werd de schans aldaar genomen, mede doordat ook vanuit Uitgeest 600 à 700 soldaten oprukten. De vrijbuiters vluchtten, waardoor ook Krommenie onder de voet gelopen kon worden. De Spanjaarden trokken vervolgens over het ijs naar Westzaan. Ook dit dorp werd geplunderd en gebrandschat.

Filips wilde de Nederlanden centraal regeren en een einde maken aan de bestuurlijke macht van de verschillende gewesten en instellingen, zoals de Staten-Generaal. Ook stond hij maar één religie toe: het katholicisme. 

De opstandelingen daarentegen wilden een decentrale overheid, met autonomie voor alle gewesten. Bovendien wilden zij vrijheid van godsdienst. Hoewel de Opstand officieel in 1568 was begonnen, was er op dat moment nog geen sprake van een gecoördineerd en grootschalig verzet.

Tijdens graafwerkzaamheden in 2014 zijn er een aantal bijzondere vondsten gedaan, waaronder bijgaande rekenpenning. De penning vertelt een stukje vaderlandse geschiedenis uit de tijd van de 80-jarige oorlog.

LEES OOK> https://ollekebolleke.info/nostalgisch-uitgeest/

Facebookpagina “Nostalgisch Uitgeest”
Auke Boon

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!