De nieuwe belasting verordening voor buitenlanders in Thailand moet verduidelijk worden

BANGKOK:- De aankondiging van een wijziging in de belastingwetgeving met betrekking tot de belastingheffing op buitenlandse inkomsten van buitenlanders die in Thailand wonen, roept vele vragen op en vereist verdere verduidelijking. 

De opmerkingen van premier Srettha Thavisin vorige week dat de maatregel chronische ongelijkheid aanpakt, zullen de angst over het verhogen van de belastingplicht van buitenlanders die in Thailand wonen niet wegnemen, waardoor vragen rijzen over passief inkomen en mogelijk pensioeninkomen in de toekomst.

De belastingwijziging, al verdedigd door premier Srettha Thavisin als een maatregel om de inkomensongelijkheid aan te pakken, komt op een moment dat Thailand in gesprek is met economische machten zoals de Europese Unie om nieuwe handels- en investeringsverdragen te sluiten.

Eerder voerde de vorige regering visumregels voor de lange termijn in, waarbij de nadruk werd gelegd op de zgn. nulbelasting die de Thaise regering op niet-Thailandse inkomsten heft. Deze nieuwe stap veroorzaakt nu al onrust onder buitenlanders die in het Koninkrijk wonen en een passief inkomen uit het buitenland hebben, en ook onder gepensioneerden van wie wordt aangenomen dat ze vrijgesteld blijven van belasting. 

Als het nieuwe belastingstelsel echter extra inkomsten wil genereren om stimuleringsmaatregelen van de overheid te financieren, zullen sommige buitenlanders uiteindelijk meer moeten betalen.

De bezorgdheid onder buitenlanders groeit over de stappen van de nieuwe Thaise regering om de belastinggrondslag van het land uit te breiden. Ze vrezen dat dit ertoe zou kunnen leiden dat alle inkomsten van buitenlandse ingezetenen die in het Koninkrijk wonen, aan belasting worden onderworpen. Dit volgt op een aankondiging van het ministerie van Financiën medio september, die leidde tot oproepen tot meer duidelijkheid en aan de regering om duidelijk te maken dat er geen poging zal worden ondernomen om belastingen te heffen op pensioen- of pensioeninkomsten uit het buitenland.

Op 15 september heeft de Thaise belastingdienst verduidelijkt dat zij vanaf 1 januari 2024 van plan is om buitenlandse inkomsten te belasten voor alle personen in het Koninkrijk die langer dan 180 dagen in het land wonen.

Olleke Bolleke in Thailand
Bron: aseannow.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!