Cannabis handelaren in Pattaya opgeroepen om kalm en optimistisch over de dreigende herschikking te blijven

PATTAYA:- De toekomst van de cannabis industrie in Thailand trok de wijdverbreide aandacht van het publiek toen premier Srettha Thavisin een bijeenkomst op hoog niveau met belangrijke ministers bijeenriep om de mogelijke herclassificatie van cannabis te bespreken.

Premier Thavisin sprak met hen om advies te krijgen over de nieuwe classificatie van cannabis als verdovend middel van categorie 5. Deze herclassificatie is bedoeld om het gebruik van cannabis uitsluitend te beperken tot medische en gezondheidsdoeleinden, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de effectiviteit van de verslavingsbehandeling.

De voorgestelde herclassificatie kan ingrijpende gevolgen hebben voor bedrijven die actief zijn in de cannabissector in Pattaya, een belangrijk toeristisch en economisch centrum. 

Khun Wara, een eigenaar van een legale cannabis shop maakte zich zorgen over de mogelijke herclassificatie en wees erop dat de meerderheid van zijn klanten buitenlanders zijn die cannabis kopen voor recreatieve doeleinden en niet voor medische behandeling.

Hij drong er bij zijn zakenpartners op aan om niet overhaast in paniek te raken en benadrukte dat de discussie nog niet is afgerond. Hij gaf echter toe dat er waarschijnlijk strengere regels zullen komen, waaronder gespecialiseerde apothekers en medische voorschriften voor kopers.

Ondanks de onzekerheden blijft Wara optimistisch dat de regering een evenwichtige oplossing zal vinden die de economische waarde van de cannabisindustrie erkent. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om te voldoen aan de regelgeving van de overheid, met name met betrekking tot de verkoop aan kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, studenten en zwangere vrouwen, om de duurzaamheid en groei van de sector te waarborgen.

De mogelijke herclassificatie van cannabis in Thailand weerspiegelt de zich ontwikkelende houding ten opzichte van de plant en het gebruik ervan. Terwijl de discussies voortduren, houden de spelers in de cannabisindustrie de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en bereiden ze zich voor op mogelijke wijzigingen in de regelgeving die het landschap van de sector kunnen veranderen.

Olleke Bolleke in Pattaya
Bron: Wochenblitz.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!