AOW-uitkering van inwoner Thailand ter heffing toegewezen aan Nederland

NEDERLAND:- De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Nederland belasting mag heffen over de AOW-uitkering van de in Thailand woonachtige meneer X. Door een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel wordt het oorlogspensioen niet in de navordering betrokken.

X is woonachtig in Thailand en ontvangt vanuit Nederland een AOW-uitkering en een oorlogspensioen. In Nederland wordt hierop loonbelasting ingehouden. Voor wat betreft het oorlogspensioen heeft de inspecteur op verzoek van X een vrijstelling verleend voor de loonbelasting in 2015. Voor de AOW-uitkering heeft de inspecteur het verzoek om de vrijstelling meermaals afgewezen. 

X geeft in zijn aangiften IB/PVV 2017-2019 de uitkeringen aan als inkomen, maar merkt deze ook aan als elders belast, waardoor per saldo het inkomen nihil bedraagt. De inspecteur legt vervolgens navorderingsaanslagen IB/PVV op. X gaat in beroep en stelt dat Nederland geen belasting mag heffen over het inkomen op basis van de Overeenkomst tussen Nederland en Thailand tot het vermijden van dubbele belasting.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Nederland belasting mag heffen over de AOW-uitkering. In de Overeenkomst tussen Nederland en Thailand is geen specifieke bepaling opgenomen over AOW-uitkeringen en daarnaast is in de Overeenkomst geen restbepaling opgenomen. Op basis van de Nederlandse nationale wetgeving zijn AOW-uitkeringen volledig belastbaar in Nederland. De inspecteur heeft derhalve terecht een navorderingsaanslag opgelegd ten aanzien van de AOW-uitkeringen. Door een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel wordt het oorlogspensioen niet in de navordering betrokken.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Redactie
Bron: https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/aow-uitkering-van-inwoner-thailand-ter-heffing-toegewezen-aan-nederland/

Eén gedachte over “AOW-uitkering van inwoner Thailand ter heffing toegewezen aan Nederland”

  1. Hoe zit het dan met het uwvafgekeurt woon in thailand heb sinds enkele dagen een tax nummer om hier belasting te betalen wil dat ned. Geen loonheffing meer rekent wie weet hier iets over

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!