Het Thaise ministerie van Volksgezondheid veegt het 5 pillen plan van tafel en staat een Yaba pilletje toe

PATTAYA:- De Thaise minister van Volksgezondheid, Khun Somsak Thepsuthin en relevante instanties hielden gistermiddag een bijeenkomst om ministeriële regelingen te herzien die de wettelijke hoeveelheid verdovende middelen en de hoeveelheid bezit van illegale stoffen voor consumptie als gebruiker en niet voor distributie als verkoper te bepalen.

Volgens de ministeriële regelgeving, dat op 9 februari j.l. van kracht werd en waarin dat de hoeveelheid verdovende middelen en andere psychotrope stoffen worden gespecificeerd waarvan wordt aangenomen dat ze in bezit zijn voor consumptie en niet voor distributie, heeft de Thaise minister van Volksgezondheid gisteren onthuld dat dit een controverse binnen de Thaise samenleving veroorzaakte.

Er werd gerapporteerd dat meer dan 67% van de deelnemers aan de enquête van de NIDA Poll het niet eens was met het indelen van drugsgebruikers in rehabilitatieonderwerpen. Volgens Somsak werd het door veel mensen ook verkeerd geïnterpreteerd.

Als reactie op de klacht hield de heer Srettha Thavisin, de Thaise premier, recentelijk een bijeenkomst om de zaken met relevante instanties te bespreken. Het ministerie van Volksgezondheid kreeg de opdracht om de ministeriële regelingen te wijzigen die een verschuiving suggereren van “een kleine hoeveelheid” naar het bezit van “één yaba pil” om duidelijke wettelijke normen vast te stellen en effectieve handhaving tussen dealers en gebruikers te garanderen.

Khun Somsak voegde eraan toe dat het ministerie van Volksgezondheid een werkgroep had aangesteld om de ministeriële regelgeving te herzien, omdat deze negatieve gevolgen had voor de Thaise samenleving en lokale drugsdealers een maas in de huidige ministeriële regelgeving ontdekten en illegale stoffen verkochten van niet meer dan vijf pillen om aan arrestatie te ontkomen.

Tijdens de vergadering werd besloten om de hoeveelheid amfetamine waarvan wordt aangenomen dat deze door een drugsgebruiker wordt gebruikt, terug te brengen tot één pil en de zuivere stof niet boven de 20 milligram. 

Khun Somsak benadrukte echter wel dat mensen die één pil amfetamine in bezit hadden, schuldig zouden worden gehouden totdat bewezen is dat ze geen dealer waren.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft ermee ingestemd de ministeriële regeling te wijzigen en een termijn van maximaal drie maanden voor de wijziging vast te stellen.

Olleke Bolleke in Pattaya

Bron: Thai.news

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!