De uitspraak inzake homohuwelijk in Thailand loopt vast, de Rechtbank in Bangkok stelt deze zonder ‘opgave van reden’ uit

BANGKOK:- Het Grondwettelijk Hof heeft de uitspraak in een historische zaak over de gelijkheid van LGBT-huwelijken van gisteren uitgesteld tot 14 december. De Stichting Seksuele Geaardheid en Genderidentiteitsrechten en Just, beter bekend als de organisatie FOR-SOGI, maakte het uitstel gisteren tijdens een  persconferentie bekend.

Het hof handelde naar aanleiding van een verzoekschrift waarin het werd verzocht zich uit te spreken over de vraag of artikel 1448 van het burgerlijk en handelswetboek in strijd is met het handvest.  De sectie erkent momenteel alleen het huwelijk tussen een man en een vrouw, zei hij.

De FOR-SORGI heeft een klacht ingediend bij de Centrale Jeugd- en Familierechtbank om te bepalen of het huidige artikel 1448 van het burgerlijk en handelswetboek in overeenstemming is met artikel 27 van de grondwet van 2017.

Khun Sanya Eadjongdee, een advocaat die de groep vertegenwoordigt, zei dat de rechtbank het uitstel zonder opgaaf van redenen heeft aangekondigd. Hij voegde eraan toe dat het niet te zeggen was of er in december wel een uitspraak zou worden gedaan.

Khun Sanya legde uit dat de herziening van artikel 1448 en het ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van de Civil Partnership Act twee verschillende kwesties waren.

“Het herzien van de sectie is ons belangrijkste doel”, zei hij.  “Door deze wet op te leggen, zouden LHBTQ+-mensen tweederangsburgers worden en is het hebben van een gezin een fundamenteel recht om mens te zijn.”

De Jeugd- en Familierechtbank trad min of meer op als een “postbode” bij het op verzoek van de groep indienen van het verzoekschrift tot interpretatie van de grondwettigheid bij het Grondwettelijk Hof.

Khun Sanya zei dat hij van mening was dat de Juvenile and Family Court proactief in deze zaak zou moeten optreden, aangezien wordt aangenomen dat sectie 1448 de rechten van mensen, ongeacht hun geslacht, om te trouwen en een gezin te stichten, ondermijnt.

Tijdens de persconferentie zei hij dat als het Grondwettelijk Hof in het voordeel van de petitie zou beslissen, de uitspraak door de LGBTQ+-paren zou kunnen worden aangehaald om de huwelijksbeambten te dwingen hun huwelijk te erkennen.

Khun Sanya gaf aan dat de grondwettelijke uitspraak en het wetsvoorstel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De wetgevers moeten opschieten en de wet wijzigen of een manier vinden om de juridische leegte op te vullen die de erkenning van het homohuwelijk verhindert, zei hij.

Als het Grondwettelijk Hof uiteindelijk vindt dat artikel 1448 in tegenspraak is met het handvest, kan het nodig zijn om een ​​beroep te doen op artikel 77 van de grondwet, merkte hij op.

Als het zover is, zal Olleke Bolleke in Thailand mee juichen!

Sectie 77 roept op tot het intrekken of herzien van wetten als ze verouderd zijn of een belemmering vormen voor het levensonderhoud van mensen.

In het geval van artikel 1448 valt het in de laatste categorie en moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

“Sectie 1448 vormt duidelijk een obstakel voor het verkrijgen van een legale, gehuwde status aan LGBTQ+-paren”, zei hij.

Het streven naar legalisering van het homohuwelijk in Thailand is sinds 2012 in een stroomversnelling geraakt met een voorgestelde wijziging van sectie 1448 van het burgerlijk en handelswetboek in de voorhoede van de beweging.

We moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik.

Informatie en bron
Illustraties: Apichart Jinakul 
Vertaling: Olleke Bolleke in Bangkok 
Bron: Bangkok Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!