De elektriciteitsrekening in Thailand zal gaan meevallen! aangezien het kabinet de vrijstelling van accijnzen op B0-diesel, stookolie goedkeurt

BANGKOK:- Tijdens de kabinetsvergadering eerder deze week werd het voorstel voor een vrijstelling van accijns voor B0-diesel (diesel met minder dan 0,005 procent zwavel) en stookolie voor elektriciteitsopwekking tot 15 september goedgekeurd.

De maatregel is bedoeld om de kosten van elektriciteitsopwekking voor huishoudelijk gebruik te helpen verlagen, zo maakte de regeringswoordvoerster , khun Ratchada Thanadirek bekend.

Ratchada zei dat de Electricity Generating Authority of Thailand, de EGAT, momenteel aardgas gebruikt om ongeveer 60 procent van de in het land verbruikte elektriciteit te produceren.  Door de stijgende wereldprijs en een verzwakkende baht zijn de kosten van elektriciteitsproductie echter gestegen.  De EGAT wil daarom overstappen op het gebruik van B0-diesel en stookolie als belangrijkste brandstoffen voor elektriciteitsopwekking in plaats van aardgas.

“De afschaffing van de accijns op B0-diesel en stookolie gedurende zes maanden zal de kosten van elektriciteitsopwekking helpen verlagen en daardoor de elektriciteitsrekening met 1-1,5 baht per eenheid verlagen”, aldus Ratchada.

“Bovendien zullen de productiekosten van consumentenproducten ook dalen als gevolg van lagere elektriciteitskosten voor fabrieken”, voegde ze eraan toe.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: The Nation 
Content: Olleke Bolleke in Thailand
Bron: The Nation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Leave the field below empty!