Thais parlement stuurt wetsvoorstellen voor sterke drank en het homohuwelijk voor herziening naar het kabinet

BANGKOK:- Het Huis van Afgevaardigden heeft deze week, twee wetsvoorstellen, de ‘progressieve’ drankwet en de wet op het homohuwelijk, ter beoordeling doorgestuurd naar de kabinetscommissie.

De herziening van het kabinet betekent in wezen dat de eerste lezing van de voorstellen met nog eens twee maanden wordt uitgesteld.

De ‘progressieve’ drankwet werd voor het eerst aan het parlement voorgesteld door de leden van de Move Forward-partij op 2 februari, met het oog op de wijziging van artikel 153 van de accijnswet BE2560 en het einde van wat voorstanders van het wetsvoorstel het monopolie van de drankproductie noemen  en de mogelijkheid voor kleine tot middelgrote brouwerijen om de drankmarkt te betreden.

De wet heeft lokale alcoholische ondernemers jarenlang belet hun producten in Thailand te produceren, omdat ze onder het ministerie van Financiën aan verschillende strenge eisen en hoge kostennormen moesten voldoen.

Ongeveer 227 van de 394 parlementsleden hadden tijdens de vergadering van 9 februari, vóór het ontwerp voor de herziening van het kabinet gestemd, terwijl 157 van hen het daar niet mee eens waren, wat resulteerde in een vertraging van het leesproces met 60 dagen.

Ondertussen werd het ontwerp-amendement voor het homohuwelijk, dat ook werd voorgesteld tijdens de raadsvergadering door de Move Forward-partij die de rechten van LGBTQ+-personen zoekt, met een meerderheid gestemd om door het kabinet in overweging te worden genomen in plaats van te stemmen om door te gaan in een  eerste lezing in de Kamer.

De stemmingen hadden gisteravond veel online feedback en publieke aandacht veroorzaakt, waarin hun teleurstelling en woede over het besluit van het parlement en de vertraging van de lezingen tot uiting kwamen.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: The Pattaya News

Content: Olleke Bolleke in Bangkok
Bron: The Pattaya News

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Leave the field below empty!