Regering van Thailand stemt in met ontwerpdecreet waarbij sommige instanties worden vrijgesteld van de wet op de privacybescherming

BANGKOK:- Het Thaise kabinet heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd on de handhaving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vrij te stellen van instanties die verband houden met nationale veiligheid, openbare veiligheid, belastinginning, internationale samenwerking en juridische procedures.

Het ontwerp van koninklijk besluit, voorgesteld door het ministerie van Digitale Economie en Samenleving, heeft tot doel de agentschappen in staat te stellen persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken of zelfs openbaar te maken.

Het bureau van de Raad van State buigt zich momenteel over het ontwerp. Volgens het ontwerp hebben instanties die te maken hebben met nationale veiligheid, openbare veiligheid, belastinginning, internationale samenwerking en juridische procedures het recht om persoonlijke gegevens van mensen te verzamelen, te gebruiken of openbaar te maken en worden vrijgesteld van beschuldigingen of straffen op grond van de Wbp.

De wet, die op 1 juni van kracht werd, vereist dat de overheid en de particuliere sector wereldwijd, inclusief functionarissen die verantwoordelijk zijn voor gegevensbeheer en -evaluatie, toestemming vragen voordat ze persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: The Nation 
Content: Olleke Bolleke in Bangkok
Bron: The Nation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!