Het Ministerie van Justitie in Thailand dient opnieuw een wetsvoorstel voor het Burgerlijk Partnerschap

BANGKOK:- Het Thaise ministerie van Justitie is van plan om het ontwerp van het burgerlijk partnerschap opnieuw voor te leggen aan het kabinet voor heroverweging, aangezien het niet in strijd is met religieuze normen, wat weer een stap voorwaarts is voor de mogelijke legalisering van het homohuwelijk en soortgelijke partnerschappen in Thailand.

Minister Somsak Thepsutin van Justitie onthulde gisteren, 20 april, dat nadat het kabinet het ministerie van Justitie en de afdeling Rechten en Vrijheden medewerking had gevraagd om het ontwerp van burgerlijk partnerschap te herzien met drie aanvullende vragen: de principes, de grondgedachte en de noodzaak van het hebben van dergelijke wetten;  de steun voor de door de regering voorgestelde Civil Partnership Bill en het gelijk huwelijk;  en de meningen onder verschillende religieuze groeperingen en acedemics.

Na het luisteren naar de meningen van leden van LGBTQ-groepen en religieuze groeperingen en het bestuderen van onderzoek van de Sukhothai Thammathirat Open University, werd vastgesteld dat het ontwerpwetsvoorstel, dat het homohuwelijk omvatte, niet in strijd was met de boeddhistische principes, de belangrijkste religie in Thailand.

Ondertussen zagen vertegenwoordigers van het christendom in dat het tegen hun overtuigingen zou kunnen zijn, dus moedigden ze liever het gebruik van de term ‘burgerlijk partnerschap’ in het ontwerp aan en vroegen het ontwerp om ook religieuze leiders te beschermen die weigerden met paren van hetzelfde geslacht te trouwen.  Vertegenwoordigers van het islamitische geloof in Thailand zeiden dat het wetsvoorstel in strijd was met hun religieuze principes, maar ze hadden er geen bezwaar tegen om het te accepteren.

 “Vroeger werd een soortgelijk wetsontwerp aan de Tweede Kamer voorgelegd, maar dat werd afgewezen.  Maar voor het wetsontwerp Burgerlijk Partnerschap is dat door de regering voorgesteld en is momenteel in behandeling.  Na de conclusie van ons onderzoek zouden de resultaten en de herformulering worden doorgestuurd naar het kabinet voor verdere overweging en de vervolgstappen’, aldus de minister van Justitie.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Olleke Bolleke in Thailand
Bron: Div. Thaise kranten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Leave the field below empty!