Dems Thailand onthult een plan voor een wetswijziging.

~IN HET KRIJT TREDEN~
(De strijd aanbinden);

BANGKOK:- De Democratische Partij heeft een amendement voor een wetswijziging bekendgemaakt, waaronder de herinvoering van het kiesstelsel van 2007.

Khun Ramet Rattanachaweng, woordvoerder van de Democratische Partij, zei dat de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op zes kwesties en dat de wetsvoorstellen ook ter overweging aan de twee coalitiepartners zullen worden voorgesteld, de Bhumjaithai- en de Chartthaipattana-partij,  voordat ze worden voorgelegd aan de voorzitter van het huis van afgevaardigden Khun Chuan Leekpai.

Het eerste punt betreft de mensenrechten: recht op gerechtelijk bestuur, eigendomsrecht van land, consumentenrechten en gemeenschapsrechten.  

Het amendement beoogt vier secties om ervoor te zorgen dat deze rechten worden bevorderd en beter worden beschermd.

Het tweede punt betreft het kiesstelsel.  De Democratische Partij stelt voor om terug te keren naar het verkiezingssysteem dat is goedgekeurd in het handvest van 2007, waarin de kiezers twee stembiljetten gebruiken bij algemene verkiezingen – één voor de 400 kiesdistrict-parlementsleden en het andere voor 100 partijlijst-parlementsleden.

Volgens khun Ramet betreft het derde punt de selectie van de premier en worden drie secties – 88, 159 en 272 – beoogd in het amendement.

Sectie 88 van de grondwet zegt dat voordat een algemene verkiezingscampagne begint, elke partij maximaal drie premierkandidaten kan afkondigen bij de verkiezingscommissie (EC), die dan later de lijst van alle kandidaten aan het publiek zal voorleggen voordat de verkiezingen plaatsvinden.

Khun Ramet zei echter dat die bepaling de partijen toestaat de kandidaten voor de premier niet aan de EC voor te leggen.

De partij wil dit wijzigen  

door het voor elke partij verplicht te maken om de naam van haar kandidaat-premier op te geven.

Sectie 159 en sectie 272 zullen worden gewijzigd om aan de senaat de bevoegdheid te ontnemen om een ​​premier te benoemen en te kiezen, zei hij.

Het vierde punt heeft betrekking op sectie 256, waarin staat dat een amendement ter wijziging van de wet de steun vereist van ten minste een derde (84) van alle 250 senatoren.

Het vijfde punt is bedoeld om de transparantie te vergroten in een onderzoeksproces tegen een lid van de National Anti-Corruption Commission (NACC) dat wordt beschuldigd van ethisch wangedrag.

Het zesde punt betreft het decentraliseren van de  macht naar meer verantwoordelijkheid bij de lokale autoriteiten, zei hij.

Ramet zei dat de partij de steun van de coalitiepartners nodig heeft, aangezien de motie tot wijziging van de grondwet de steun van ten minste 100 parlementsleden vereist, terwijl de Democraten slechts 51 stemmen hebben.  

Wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content te zeerste aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Bangkok Post
Content: Draemy Vroman
Bron: Bangkok Post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!