Zuid-Koreanen weten van wanten nadat importverbod van sekspoppen is opgeheven

SEOUL:- Nu de Zuid-Koreanen te horen horen gekregen dat ze naar hartelust mogen met hun sekspoppen is de import als een vuurpijl omhoog geschoten. De Koreaanse douane gaf maandag groen licht om poppen in de vorm van een volwassene door de douane te laten, maar voegde eraan toe dat poppen die op minderjarigen lijken nog steeds verboden zijn en in beslag zullen worden genomen.

Er zijn geen wetten of regels die de invoer van sekspoppen in Zuid-Korea verbieden, maar sinds 2018 nam de douane het initiatief om er duizenden in beslag te nemen, daarbij verwijzend naar een bepaling in de wet die de invoer verbiedt van goederen die “de tradities van het land  en publieke moraal.” aantastwn.

Importeurs van sekspoppen dienden een klacht in bij de Zuid-Koreaanse rechtbank en vroegen om opheffing van het verbod en om vrijgave van de in beslag genomen poppen door de douane omdat ze geen inbreuk maakten op de menselijke waardigheid.

Het Hooggerechtshof stemde in 2019 in en handhaafde een beslissing dat sekspoppen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik en onder dezelfde categorie vallen als pornografie, die streng gereguleerd, maar toch echt legaal is.

De beslissing van de rechtbank veroorzaakte een terugslag en bijna 250.000 mensen ondertekenden een petitie om de invoer van de poppen in Zuid-Korea te stoppen.  De auteur van de naamloze petitie zei dat de poppen zouden kunnen leiden tot een toename van seksuele misdrijven.

Het gezond verstand zegevierde echter en de douane besloot het verbod op te heffen.

Ze zeiden dat de beslissing is genomen na bestudering van recente rechterlijke uitspraken en adviezen van relevante overheidsinstanties, waaronder het ministerie van Gendergelijkheid en Gezin.

Het besluit betekent dat importeurs hun producten nu uit overheidsbewaring kunnen halen.  Douanebeambten zeiden dat er de afgelopen vier jaar meer dan 1.000 sekspoppen in beslag zijn genomen.

Importeur van sekspoppen Carenshare Co. uit Zuid-Korea zei in een verklaring dat het een verspilling van overheidsgeld was voor juridische stappen tegen importeurs.  Het bedrijf beweerde aanzienlijke verliezen te hebben geleden.  Het verklaarde dat aanvullende regels die de economie in Zuid-Korea schaden, moeten worden gewijzigd.

Olleke Bolleke in Azië 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!