Thailand verhoogt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van 10 naar 12 jaar

BANGKOK:- Thailand heeft de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid onvoorwaardelijk en voorwaardelijk verhoogd tot 12 jaar als onderdeel van een wetswijziging die zondag van kracht is geworden.

Het 29e amendement op het Wetboek van Strafrecht vervangt artikel 73 en stelt: “Kinderen onder de 12 jaar mogen niet worden gestraft voor handelingen die als onwettig worden beschouwd.”

Deze wijziging is afgelopen zaterdag gepubliceerd in de Royal Gazette en is vandaag ingegaan.

De reden voor de verandering waren medische gegevens die aantoonden dat de hersenen van kinderen van 12 jaar zich in een vergelijkbaar ontwikkelingsstadium bevonden als die van 10-jarigen.

Het geweten van kinderen is nog niet volledig ontwikkeld op de leeftijd van 12, dus ze kunnen de uitkomst van hun acties niet voorspellen, zo voegde het amendement eraan toe.

Het redeneerde dat de stap om de leeftijd van wettelijke immuniteit te verhogen ook in overeenstemming was met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, dat Thailand heeft geratificeerd.

Het 29e amendement wijzigde ook sectie 74 van het Wetboek van Strafrecht om kinderen ouder dan 12 maar jonger dan 15 jaar vrij te stellen van strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Maar onder deze wijziging hebben de rechtbanken nog steeds de bevoegdheid om te beslissen of ze kinderen berispen en terugsturen naar hun ouders, of dat hun ouders aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om ervoor te zorgen dat de kinderen niet opnieuw in de fout gaan.

De Thaise rechtbanken kunnen ook overwegen om kinderen onder de hoede van voogden of maatschappelijke organisaties te plaatsen als zij van mening zijn dat de ouders hun plicht niet kunnen vervullen.

Het Artikel 74 geeft de rechtbanken nu ook de bevoegdheid om te beslissen of ze kinderen of hun wettelijke voogden een boete opleggen in gevallen van strafrechtelijke recidive.

De rechtbanken kunnen ook kinderen onder de 18 jaar die zich schuldig maken aan een leergang, school of psychiatrische behandeling gelasten.

Wees vriendelijk en reageer beleefd op het artikel wat Olleke Bolleke voor u in de media gelezen heeft, wij moedigen toevoeging van uw reactie op deze content aan, maar kijken wel naar taalgebruik. Mocht u een foutje menen te zien of heeft u een tip!, mail uw nieuwsbeer even, hij zal u dankbaar zijn.

Informatie en bron
Illustraties: Photosstock 
Content: Olleke Bolleke in Thailand
Bron: The Nation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Leave the field below empty!