Rechtbank Thailand beveelt de Thaise politie om een compensatie van 300.000 Baht aan demonstranten uit te betalen 

BANGKOK:- De koninklijke Thaise Politie, het RTP is getroffen door een onverwachte uitspraak van de rechtbank en moet nu 300.000 baht aan pro-democratische Ratsadon-demonstranten betalen vanwege hun buiten proportionele  optreden.

De uitspraak van de rechtbank zal voor velen een schok zijn geweest, maar de details van de uitspraak duiden op een diepere, controversiële strijd tussen de autoriteiten en de bevolking.

De burgerlijke rechtbank oordeelde dat het RTP 300.000 baht moet betalen als compensatie voor Ratsadon-demonstranten die lichamelijk gewond raakten tijdens een controversiële inval buiten het parlement op 17 november 2020.

Hoewel de rechtbank het protest onrechtmatig achtte omdat het niet vooraf door de politie was geregistreerd, veroordeelde zij het buitensporige geweld van de politie, met name het gebruik van water vermengd met chemicaliën in de waterkanonnen. Dit  mengsel bezorgde de demonstranten huiduitslag, jeuk, huidontsteking en ademhalingsmoeilijkheden, dus eiste de rechtbank schadevergoeding.

Voormalig een voormalige commissaris van de  nationale mensenrechtenorganisatie, Khun Angkhana Neelapaijit, die tot de eisers behoorde die gerechtigheid voor de demonstranten eisten, verwelkomde de uitspraak als een stap voorwaarts. Ze prees de rechtbank voor het erkennen van internationale rechten en vrijheden en riep op tot de inzet van Thailand als ondertekenende staat om deze principes hoog te houden.

Angkhana veroorzaakte echter opschudding toen ze heftig bezwaar maakte tegen de uitspraak van de rechtbank dat het protest illegaal was, simpelweg vanwege het ontbreken van politieregistratie. Volgens haar zijn vreedzame demonstraties een fundamenteel recht dat de staat moet beschermen, ongeacht voorafgaande registratie.

Terwijl de rechtbank schadevergoeding beval voor lichamelijk letsel, ondersteund door medisch bewijsmateriaal, uitte Angkhana zijn ontevredenheid omdat er geen compensatie voor psychisch letsel werd betaald. Opmerkelijk is dat de hoofdcommissaris van de nationale politie vrijuit ontsnapte, werd vrijgesproken en werd vrijgesteld van het betalen van schadevergoeding, zo las uw nieuwsbeer in Thai PBS. .

De protesten, georganiseerd door de Ratsadon-groep, hadden tot doel druk uit te oefenen op het parlement om zeven wetsontwerpen aan te nemen om de grondwet te herzien, waardoor een politieke patstelling in een juridisch strijdtoneel veranderde.

In deze context kondigde de RTP, onder leiding van politiecommissaris-generaal Torsak Sukvimol, een belangrijke prestatie aan voor het nationale rechtssysteem. Een aanzienlijk aantal veroordelingen, ruim 9,3 miljoen op een totaal van 13 miljoen, werd binnen twee jaar met succes ongedaan gemaakt.

Olleke Bolleke in Pattaya

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leave the field below empty!