ZEVENENTWINTIG PROVINCIES TOT DROOGTE RAMPGEBIED VERKLAARD!

0
492

~HET IS EEN BEZOEKING~
(Het is een niet te voorkomen ramp)


BANGKOK: Zevenentwintig provincies in Thailand zijn nu verklaard tot droogte rampgebieden, volgens het ministerie van rampenbestrijding en burgerbescherming (DDPM) zijn de plaatselijke autoriteiten met spoed bezig om hulp te bieden aan de getroffen bevolking.

De directeur-generaal van het DDPM, Mr. Chatchai Promlert onthulde vandaag dat er 4.984 dorpen in 138 districten van 27 provincie zijn uitgeroepen noodtoestand gebieden doordat deze zijn getroffen door de droogteramp.image

Van alle getroffen provincies, hebben tien provincies wen chronisch gebrek aan water, zijn er bij negen provincies ernstige problemen in de agrarische landbouw ontstaan en acht andere provincies hebben van beide rampen erg veel last.

De DDPM heeft het lokale bestuur gemeld dat er militaire eenheden zijn aangesteld om dringende hulp te verlenen door met behulp van tankwagens water in de getroffen gebieden te leveren.

Ondertussen komen vandaag de bestuursleden van de provincie Chiang Mai bij elkaar om de enorme luchtverontreiniging, welke een grote invloed op het gezondheidsniveau heeft, te bespreken.image

De DDPM heeft lokale stads en dorpsbesturen bevolen om een fijne waternevel te sproeien, waardoor de in de lucht zwevende deeltjes zullen dalen, zij dienen dat echter wel op een verantwoordelijke manier te doen zodat die geen afbreuk doen aan de water toewijzingen en de beschikbare ondersteuning van machines om rampen te bestrijden, bij de lokale kantoren van de DDPM’s.

De bevolking worden aangespoord om ingeval van nood, het 24-uurs noodnummer 1784 bellen om hulp te vragen.