THAISE KOOKSHOW “MASTERCHEF THAILAND” ONDER VUUR

0
502

~DAAR STAAT EEN POTJE OP HET VUUR~

(Daar gaat wat gebeuren)


THAILAND:- De regisseurs van de Thaise kookshow MasterChef Thailand hebben zich eergisteren op World Wildlife Day heel wat op de hals gehaald door de bedreigde adelaarsroggen op het menu te zetten. De verontwaardiging op de Thaise sociale media nam dan ook grote vormen aan waarbij de Thaise het verwerpen om bedreigde diersoorten te eten.

Ondanks het feit dat experts bevestigen dat het vissen op, het koken en eten van de gevlekte adelaarsrog volledig legaal is in Thailand, omdat deze bedreigde vissen nog niet op de lijst van beschermde dieren in Thailand staan, zeggen veel mensen dat het gebruik van bedreigde soorten als kookmateriaal in de populaire tv-show hebben de inspanningen om deze en andere zeldzame dieren te behouden in gevaar heeft gebracht.

Eerder op World Wildlife Day, waarbij de nadruk werd gelegd op het behoud van de mariene biodiversiteit, heeft de reality-kookwedstrijdshow “MasterChef Thailand” uitgerekend de pijlstaartroggen op het menu gezet als belangrijkste ingrediënt voor het programma.

Echter nadat de show was uitgezonden, werd opgemerkt dat de vis die in de tv-show werden gebruikt, de zeldzame adelaarsvariëteit betrof.

De ontdekking heeft geleid tot heftige discussies op sociale media over de legaliteit en geschiktheid van het consumeren van deze bedreigde vissoort, waarbij de ene kant er sterk op wijst dat het gebruik van bedreigde roggen onaanvaardbaar was, terwijl de andere partij beweerde dat dergelijke pijlstaartroggen niet zo zeldzaam waren en de consumptie daarvan wijdverspreid was in het Koninkrijk.

Khun Thon Thamrongnawasawat, een vooraanstaand zeebioloog aan de faculteit Visserij van Kasetsart University, verklaarde dat de pijlstaartrog die in de tv-show nog niet als één van de twee gevlekte adelaarensoorten bevestigd was. Het zou gaan om de Aetobatus ocellatus , die te vinden is in de tropische Indo-West Pacific-regio, of Aetobatus narinari, die in de Atlantische Oceaan leven.

Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben beide gespikkelde adelaarsoorten een staat van instandhouding, omdat ze worden bedreigd door niet-duurzame visserij en habitatverlies waardoor hun populaties afnemen.

De Aetobatus ocellatus wordt als kwetsbaar vermeld op de rode IUCN-lijst, terwijl Aetobatus narinari als bijna bedreigd wordt vermeld, zo verklaarde khun Thon.

Vaudje gezien? Mail mij, ik zal u dankbaar zijn.
Informatie en bron
Illustraties: The Nation
Content: Olleke Bolleke in Bangkok
Bron: The Nation