KONING RAMA X ZAL DE OPENING VAN HET PARLEMENT VOORZITTEN OP 24 MEI

0
104

~DE KROON OP HET WERK ZETTEN~

(het werk prachtig voltooien)


BANGKOK – De koning zal presideren over de opening van het nieuwe parlement op 24 mei, precies 2 maanden na de verkiezingen.

Een koninklijk besluit is afgegeven om het parlement bijeen te roepen op 24 mei, nadat de per koninklijk bevel 250 nieuwe senatoren zijn benoemd.

De verkiezingscommissie heeft de lijst met 150 parlementsleden goedgekeurd en de 249 gekozen parlementsleden. De enige uitzondering is Chiang Mai waar de verkiezingen over gedaan moeten worden.

Vice premier Wissanu Krea-Ngarm zei dat na de opening van het parlement door de koning hij verwacht dat de senaat en het parlement elk een vergadering zullen houden om de voorzitters te kiezen van hun Kamers, waarschijnlijk de volgende dag.

Wissanu zegt dat het niet uitmaakt of die vergaderingen op zaterdag of zondag gehouden worden, omdat het beter is om de voorzitters te kiezen als de parlementsleden en senatoren nog in Bangkok zijn dan om ze terug te roepen.

Als de voorzitters van beide Kamers gekozen zijn worden hun namen voorgelegd aan de koning voor goedkeuring. Daarna zal de (nieuwe) voorzitter van het parlement een gezamenlijke vergadering bijeenroepen om te stemmen voor de nieuwe minister president.

Als een en ander volgens plan verloopt is de procedure voor het einde van de maand voltooid.

Thai PBS World