Home Thailand Bangkok KANS OP AMNESTIE VOOR ECHTPAAR VAN LAARHOVEN MINIEM

KANS OP AMNESTIE VOOR ECHTPAAR VAN LAARHOVEN MINIEM

0
KANS OP AMNESTIE VOOR ECHTPAAR VAN LAARHOVEN MINIEM

~DAAR LUSTEN DE HONDEN GÉÉN BROOD VAN~

(Dat is al te erg)


NEDERLAND:- Advocaat vraagt bemiddeling van koning Willem Alexander.
De kans dat het echtpaar van Laarhoven voortijdig de beruchte Thaise Prem Klong gevangenis kunnen verlaten is tot vrijwel nul gereduceerd. Ex-coffeeshopeigenaar Johan van Laarhoven laat dat weten in een brief aan Trefpunt Thailand. Mr. Gerard Spong, de advocaat van het in Thailand wegens witwassing tot effectief 19 en 12 jaar gevangenis veroordeelde tweetal, heeft inmiddels om bemiddeling van koning Willem-Alexander gevraagd.

De van Laarhovens zijn op aangeven van de Nederlandse justitie in Thailand gearresteerd en veroordeeld voor het overmaken naar Thailand van geld dat Van Laarhoven had verdiend met zijn coffeeshops in Tilburg en den Bosch. Na emigratie van het echtpaar naar Thailand in 2009 opende het OM een onderzoek naar van Laarhoven wegens mogelijke fraude, belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie. Daarvoor werden geen harde bewijzen gevonden, waarna justitie in 2014 de hulp van de Thaise autoriteiten inriep.

In zijn brief meldt van Laarhoven dat de geslonken kans op amnestie het gevolg is van een door het Thaise departement van het gevangeniswezen doorgevoerde wijziging van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor vervroegde vrijlating. Volgens hem was die wijziging vooral gericht op het niet in aanmerking voor amnestie laten komen van politieke gevangenen. De hoop op kwijtschelding van straf (met mogelijke uitwijziging naar Nederland) was er nadat de nieuwe Thaise koning Vajiralongkorn bij zijn aantreden gratie verleende aan 150,000 gevangenen.

IRRITATIES BIJ GEVANGENISDIRECTIEVan Laarhoven schrijft tevens dat hij voor de jaarwisseling in de Klong Prem gevangenis is overgeplaatst naar een gedeelte met een veel strenger regime. Sindsdien kan zijn zoon, die tijdelijk in Thailand verblijft om het echtpaar en hun twee kinderen bij te staan, hem nog maar één keer per week bezoeken. Voorheen was dat driemaal.

Volgens van Laarhoven is de verslechtering te danken aan irritaties bij de gevangenisdirectie over door de Nederlandse ambassade verstuurde brieven met klachten over zijn behandeling. ‘Dat gebeurde tegen mijn wens. Mijn klachten waren niet over de gevangenis, maar over het uitblijven van adequate bijstand door de ambassade’, schrijft hij.

Van Laarhoven uitte eerder kritiek op de consulaire bijstand van de ambassade, ook de Tweede Kamer stelde er vragen over. Volgens minister van buitenlandse zaken Koenders heeft Van Laarhoven door de slechte omstandigheden in de Thaise gevangenis recht op een pakket ‘aanvullend maatwerk consulaire bijstand’. Volgens Koenders is Van Laarhoven in 2016 vijfmaal bezocht en tweemaal door representanten van reclasseringsorganisaties.

Van Laarhoven in zijn brief: ‘Ik ben minder vaak bezocht, het verhaal klopt niet. Ik kreeg een vrijwilliger op bezoek namens de reclassering die al meteen meldde dat hij niets voor me kon doen. Ik ben zo boos over alle leugens dat ik de man niet meer wil zien.’

Bij de Nederlandse ambassade was vrijdag na de lunchpauze niemand beschikbaar voor commentaar.

VERZOEK AAN WILLEM-ALEXANDER
Er is nog geen reactie namens het Nederlandse koningshuis op de brief met bemiddelingsverzoek van Spong. Het is ongebruikelijk dat een advocaat vraagt of het koningshuis zich met een zaak wil bemoeien. Maar de Oranjes hebben van oudsher een goede band met het Thaise koningshuis. Eerder schreef ook Van Laarhoven zelf een smeekbede aan de koning, maar een reactie hierop bleef uit.

Oranjes van oudsher goede band met Thais koningshuis
Spong hoopt dat Willem-Alexander in deze kwestie kan bemiddelen, opdat Vajiralongkorn voor Van Laarhoven een uitzondering maakt. “Rechtstreeks contact van koning tot koning schijnt, net als in sprookjes, wonderen te kunnen doen”, besluit de advocaat zijn brief.

Onder de gedetineerden die dankzij amnestie eerder vrij kunnen komen, bevinden zich ook veroordeelden voor drugsmisdrijven. Van Laarhoven valt naar Thaise maatstaven in die categorie. Het gratieverzoek geldt echter alleen voor gedetineerden van wie de zaak niet meer loopt. Dit zou betekenen dat de Nederlander zijn hoger beroep zou moeten laten vallen. Mocht hij daarna toch geen gratie krijgen, heeft Van Laarhoven geen enkele kans meer om vrij te komen.

Van Laarhoven wil dat Nederland de Thaise staat vraagt hem uit te leveren aan Nederland. Dat heeft de Nederlandse staat echter geweigerd. Om de uitlevering alsnog af te dwingen, loopt er nu een civiele procedure. De verhoren in deze procedure gaan volgende week verder. Van Laarhoven kampt in de Thaise cel met diverse fysieke problemen, zoals een slecht hart en een nierkwaal. Medische zorg wordt niet verleend.

TWEEDE KAMER WIL ACTIE VAN REGERING
Ook de Tweede Kamer bemoeit zich met de zaak. Negen politieke partijen, waaronder coalitiepartner PvdA, willen dat het kabinet ervoor zorgt dat de Nederlander zo snel mogelijk weer naar Nederland komt. Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur liet een maand geleden weten het niet nodig te vinden zich met de zaak te bemoeien.

Koenders schreef de Kamer dat door het overlijden van koning Bhumibol en de periode van rouw zijn bezoek in oktober aan Thailand ‘het niet het juiste moment was’ om de zaak-Van Laarhoven aan de orde te stellen. Ook stelde hij dat de uitslag van het hoger beroep moet worden afgewacht alvorens actie te kunnen ondernemen om van Laarhoven naar Nederland te krijgen. Diens echtgenote heeft volgens Koenders geen recht op consulaire bijstand omdat ze de Thaise nationaliteit heeft.

Naar het optreden van de Nederlandse justitie in de zaak van Laarhoven is ook een onderzoek gaande van de Nationale Ombudsman.

Informatie en bron:
Foto: zie vermelding per foto
Auteur: schrijverscollectief ‘de rappe pen’
Bron: Thailandtref.com