IN DIERBARE HERINNERING WERDEN DEZE MORGEN PIETER EN TAE RESPECTVOL IN DE HOEK VAN HOLLAND HERDACHT

9
7807

~WEDERZIJDS RESPECT EN WEDERZIJDS LUISTEREN, ZIJN DE FUNDAMENTEN VAN HARMONIE BINNEN EEN VRIENDSCHAP~


JOMTIEN:- Enigszins onder de indruk van de herdenkingsceremonie t.g.v. het overlijden van Piet en Tae Hoovers rijdt Olleke Bolleke op zijn rode solex naar huis.

De herdenkingsceremonie, welke op verzoek van de familie van Tae werd gehouden, voor mij was dit de zoveelste nagedachtenis-ceremonie die ik in al die jaren dat ik in Thailand woon heb meegemaakt, maar nimmer ben ik zo onder de indruk geweest van een dergelijke plechtigheid. Waarschijnlijk door de afschuwelijke manier waarop deze twee mensen om het leven zijn gebracht.

Zoals in Thailand gewoonlijk is, komt men te laat of te vroeg. Olleke was dus weer eens te laat, omdat de monniken iets eerder waren begonnen met het houden van deze rite. Een rite die keurig door de familie van Tae was verzorgd, waarbij negen monniken deze dienst verzorgden.

Het zal de familie ongetwijfeld deugd hebben gedaan, dat zoveel Thaise mensen, maar zeker ook de farang hun medeleven toonden. De Nederlandse gemeenschap had voor een keurige rouwkrans gezorgd, welke prominent bij de ingang van dit horeca etablissement was opgehangen.

Het was een respectvolle Thaise dienst, waarbij een enkele farang de essentie van het gezongen gebed kon vertalen, desalniettemin begrepen de overige farang maar al te goed, wat Pieter en Tae voor de familie, vrienden en kennissen betekende.

Al met al kan met u mededelen dat deze twee mensen, die op gruwelijke wijze het leven zijn gebracht, bij veel Thais en expats in warme herinnering voort zullen leven.

Olleke Bolleke wil de Thaise familie maar ook de moeder van Pieter, Ans en de zus van Pieter, Jolande veel sterkte toewensen met het verwerken van het verlies van hun geliefden.

Ook wil ik nog even een bedank woordje aan Sergio Ghitti wijden, die de familie geholpen heeft om deze herdenkingsceremonie op het internet kenbaar te maken, zodat deze bijeenkomst bij een ieder bekend was.
En als laatste mijn dank aan Alan Sodenkamp, die deze fotocollage met een brok in zijn keel gefotografeerd heeft.

Olleke Bolleke