Home Algemeen ‘HET OM HEEFT BEWUST GEPROBEERD DE ZAAK VAN LAARHOVEN TE FRUSTREREN’

‘HET OM HEEFT BEWUST GEPROBEERD DE ZAAK VAN LAARHOVEN TE FRUSTREREN’

0
‘HET OM HEEFT BEWUST GEPROBEERD DE ZAAK VAN LAARHOVEN TE FRUSTREREN’

~THE GRASSCOMPAGNY, HET PROCES, INTERVIEW MET RAADSMAN SIDNEY SMEETS~


BREDA:-,Voor de rechtbank in Breda begint vandaag het langverwachte proces tegen Frans van Laarhoven plus zeven andere gedaagden in de zaak tegen The Grass Company. Zij worden door het Openbaar Ministerie beschuldigd van onder meer belastingontduiking, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Alles draait om de exploitatie van de drie coffeeshops van The Grass Company, één in Tilburg, twee in Den Bosch.

Omdat een aantal gedaagden het niet met de dagvaarding eens is – oftewel van mening is niks met de zaak van doen te hebben – vindt deze eerste zgn. regiezitting achter gesloten deuren plaats. Tegen elkaar in het ‘strijdperk’ treden het OM van Breda, geleid door OvJ Peter Snijders, en het team Spong advocaten. Dat wordt voor het fiscale deel van de zaak bijgestaan door twee juristen van advocatenkantoor De Bont.

Sidney Smeets met Johan van Laarhoven in 2015
Foto Vice

Trefpunt Thailand vroeg Sidney Smeets van Spong Advocaten hoe hij tegen deze nieuwe fase in de geruchtmakende zaak aankijkt.

TT: Laat ik beginnen met de grote afwezige, Johan van Laarhoven. Twee werkdagen voor het proces begint trekt het OM zijn dagvaarding plotseling in. Men wil eerst onderzoeken of hij uit Thaise gevangenschap naar Nederland kan komen om zichzelf in Breda te verdedigen en als getuige op te treden. Wat zit hier volgens u achter?

Mr. Smeets: Aangezien het voor het OM volstrekt helder was dat Johan niet zou kunnen verschijnen op 20 september, was ook vanaf het eerste moment duidelijk dat het de 20e in zijn zaak nooit tot een behandeling zou kunnen komen. De enig denkbare reden dat het OM Johan desalniettemin heeft gedagvaard is dan ook dat men bewust heeft geprobeerd de lopende trajecten te frustreren.

Enerzijds is dat het onderzoek van de Ombudsman, dat al zodanig was vertraagd dat er politieke onrust over is ontstaan. Anderzijds waren dat de getuigenverhoren bij de Rechter Commissaris in strafzaken in Den Haag, waar de verdediging om had verzocht en waarmee de RC ook al aardig op weg was. Door de dagvaarding van het OM moest de RC plots alles uit zijn handen laten vallen en stoppen met zijn werkzaamheden. Aangezien in september reeds twee weken gereserveerd waren om getuigen te horen is aanzienlijke en onnodige vertraging omdat ook die verhoren niet meer door konden gaan.

TT: U noemde het al, Johan van Laarhoven is niet alleen betrokken bij de zaak die vandaag begint, maar spande met zijn partner Tukta vorig jaar een civiele procedure bij de Rechter Commissaris in Den Haag aan tegen de Staat der Nederlanden. Daarin zijn tot nog toe OvJ en politiemensen betrokken bij de arrestatie van het tweetal door de Thaise autoriteiten gehoord. En dan liep er nog het door Van Laarhoven gevraagde en thans opgeschorte onderzoek van de Nationale Ombudsman naar het optreden van justitie in Nedeland. Wat is het effect van de rechtszaak in Breda op de twee andere procedures?

Door het intrekken van de dagvaarding is er voor geen van de niet-strafrechtelijke procedures nog een beletsel. De Ombudsman moet wat ons betreft zo snel mogelijk zijn onderzoek hervatten en minister Blok moet met de stukken op de proppen komen, zeker nu hij de Kamer heeft voorgehouden dat hij de Ombudsman niet tegen wil werken. In de civiele zaak moeten nu stappen gezet worden Johan en Tukta werkelijk naar Nederland te halen. De rechter-commissaris heeft de Staat opdracht gegeven zich daarvoor in te spannen maar uit de reactie van de Staat blijkt niet dat dat gebeurt. Sterker in reactie op het intrekken van de dagvaarding zegt het OM dat het nú pás gaat vragen aan de Thai wat er mogelijk is, terwijl we daar al drie jaar om vragen. 

TT: Uit het Thaise vonnis in hoger beroep zou zonneklaar blijken dat de Nederlandse kant geen verzoek om uitlevering heeft gedaan tot nog toe. Zou de overkomst van Johan van Laarhoven ook bereikt kunnen worden als dat uitleveringsverzoek alsnog wordt gedaan of is dat onmogelijk?

Ja. De Thai overwegen in het arrest een aantal zaken die hier van belang zijn. Zij zien de verklaringen van de Nederlandse opsporingsambtenaren in Bangkok als een ‘aangifte’ tegen Johan en Tukta waarbij de nuance dat het slechts om verdenkingen gaat en de uitleg van het gedoogbeleid volledig ontbreekt.

Verder zeggen de Thai nadrukkelijk dat ze de zaak in Thailand mochten vervolgen omdat er geen uitleveringsverzoek is gedaan door Nederland. Dit bevestigt dat het OM deze mensen voor de leeuwen heeft gegooid en ze vervolgens in de steek heeft gelaten.

Het Thaise arrest in hoger beroep maakt nog duidelijker dat het Nederlandse OM in de visie van de Thai heeft gevraagd om de arrestatie en vervolging van Johan en Tukta in Thailand. Dat blijkt ook wel uit de brief waar zoveel om te doen is geweest, die van 14 juli 2014 (van liason politieman Olde Engberink aan de Thaise autoriteiten; HG) en de getuigenverklaringen in de civiele zaak. Toch blijft de Staat dit, tegen beter weten in, ontkennen. 

TT: Als ik het goed zie staan in de Nederlandse tenlastelegging zaken waarvoor Johan in Thailand reeds is veroordeeld en straf uitzit. Hij zou dan voor hetzelfde feit tweemaal veroordeeld kunnen worden. Hoe zit dat, wordt dan reeds uitgezeten straf in mindering gebracht?

S. Het ne bis in idem-beginsel brengt mee dat iemand niet tweemaal voor dezelfde feiten veroordeeld kan worden. Wat betreft de verdediging is er in het geheel geen sprake van strafbare feiten maar de vervolging en veroordeling in Thailand maakt dat het Nederlandse openbaar ministerie voor die feiten zelfs niet meer mág vervolgen. 

TT: Is de verdediging van plan ook client Tukta K. als getuige op te roepen in de Bredase zaak?

In principe is er geen reden Tukta Als getuige op te roepen. Ze is in Nederland geen verdachte en heeft in het geheel niets te maken met de exploitatie van de coffeeshops. 

Van Laarhoven kreeg in de gevangenis de nu ingetrokken dagvaarding overhandigd, de zgn. betekening. Heeft justitie ditmaal wel volgens de regels gehandeld?

Nee, in onze beleving is de dagvaarding niet juist betekend. Het lijkt erop dat de huidige liaison officer zich op onjuiste gronden toegang tot onze cliënt heeft verschaft (door zich voor te doen als ambassademedewerker) en zonder de Thaise autoriteiten ervan te verwittigen dat hij gerechtelijke stukken kwam uitreiken. Nu de dagvaarding is ingetrokken zullen we bezien of er een nieuwe dagvaarding komt en of die juist betekend gaat worden.

De enige manier om Johan van Laarhoven in Nederland te krijgen lijkt via het zogenaamde Wots-verdrag, dat aan in het buitenland veroordeelde Nederlanders de mogelijkheid biedt hun straf in Nederland uit te zitten. Loopt die procedure al?

Het Wots-traject is gestart. De zaak van Johan is, naar het zich laat aanzien, onherroepelijk en daarmee is aan een belangrijk vereiste voor de Wots voldaan. Daarnaast vereist het verdrag met Thailand dat vier jaar van de straf in Thailand uitgezeten wordt. Dat moment is in juli 2018 bereikt. De minister heeft toegezegd dat de Staat de procedure voortvarend oppakt zodat er geen enkele reden is aan te nemen dat Johan van Laarhoven niet ‘ge-Wots-t’ kan worden. 

.… Sidney Smeets met Frans van Laarhoven in tv-show Pauw

Tenslotte, over de strafzaak die vandaag begint. Er is ruim vijf jaar justitieel onderzoek gedaan naar de Van Laarhovens en The Grass Company. De verdediging heeft nu het resultaat in handen, zijnde aanklacht en bewijslast. Is er nieuws onder de zon van het OM? Of moeten we concluderen dat Johan van Laarhoven al voor zijn arrestatie juli 2014 door Nederland had kunnen worden vervolgd?

Er is niets nieuw. Dit is exact hetzelfde soort achterdeur vervolging dat we sinds 2012 van vele autoriteiten hebben gezien en waarbij alle rechters in Nederland inmiddels zeggen: we bestraffen coffeeshops niet voor u het aanhouden van een externe voorraad, dat hoort bij een goede bedrijfsvoering. Zo ook voor The Grass Company. Het is een raadsel waarom dit onderzoek zo lang heeft moeten duren en waarom het OM de vervolging doorzet.

Informatie en bron:
Foto’s: Thailandtref
Content: Hans Geleijnse
Bron: Thailandtref.com