HET KOUFRONT ZORGT VOOR MEER DREIGEND GEVAAR VAN DE VOLKSGEZONDHEID VAN DE BANGKOKIANEN

0
779

~ER IS GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT~

(Er is niets aan de hand, alles gaat goed)


BANGKOK:- De dreigende kou heeft de inwoners van Bangkok bevrijd van de hitte, maar vormt tegelijkertijd een gevaar voor de gezondheid door de ophoping van deeltjes in de atmosfeer.Khun Sunee Piyaphanpong, het hoofd van de afdeling Pollution Control, verklaarde vrijdag gisteren dat het koude weer in Bangkok in combinatie met vochtigheid leidde tot de ophoping van deeltjes in de lucht, die daarmee een bedreiging voor de gezondheid vormen voor risicogroepen zoals mensen met een hartprobleem of ademhalingsproblemen, zeker als de hoeveelheid zwevende deeltjes, inclusief PM10 en PM2.5, hoger is dan de geldende veiligheidsnorm.

Gisteren om 15:00 uur bracht de afdeling Pollution Control verslag uit over de luchtkwaliteit in Bangkok, dit verslag toonde aan dat de hoeveelheid PM10, of zwevende deeltjes kleiner dan 10 micron, zich op alle meetstations in de stad nog onder het veilige niveau (100 microgram / kubieke meter) bevond, terwijl de hoeveelheid PM2.5-deeltjes die was gemeten tussen 33-54 microgram / kubieke meter lag, wat ruim binnen de veiligheidsnorm van 50 microgram / kubieke meter ligt.

Informatie en bron:
Foto’s: Thai PBS
Content: Olleke Bolleke in Bangkok
Bron: Thai PBS