DE GOUVERNEUR VAN BANGKOK LAAT 10.000 ILLEGALE RECLAMEBORDEN VERWIJDEREN

2
291

~DE GROTE KLOK LUIDEN~

(Op opvallende wijze bekend maken)


BANGKOK:- Van elke kant van de weg wenken ze de mensen, groene en witte borden die u naar grote en kleine bestemmingen proberen leiden. In de buurt van elk recent appartement, moeten de reclameborden de hun aandacht trekken van de voorbij rijdende vaartuigen.

Terwijl ondernemers met enorme aantallen reclameborden het stadsbeeld vervuilen door ieder vrij plekje in te nemen, heeft het stadsbestuur van Bangkok gisteren laten weten dat veel van deze reclameborden illegaal zijn en dus verwijderd mogen worden.

In dit kader heeft de BMA in de afgelopen weken meer dan
dan 10.000 ongeoorloofde wegbewijzeringen en reclameborden verwijderd als onderdeel van de “netheid en orde campagne” om het stadsbeeld op te ruimen, zo verklaarde khun Aswin Kwanmuang, de gouverneur van Bangkok.

“Deze borden werden zonder toestemming van de stad opgehangen”

zei hij.

“Bij het verwijderen van de bordenhebben ook een nieuwe vorm van reclame maken gevonden, waarbij bedrijven de eigenaren van huizen inhuren om reclameborden op hun pand te bevestigen … Dit is ook illegaal. ”

Degenen die de wet overtreden, zijn onderworpen aan maximale boetes van 5.000 baht per bord. Khun Aswin heeft nu het gemeentebestuur voorgesteld om de boete te verhogen vanwege overtreders die hardleers zijn.

De bedoelde opschoning van het stadsbeeld omvat ook het verwijderen van richtingborden die door commerciële belangen in de stad worden opgehangen.
Deze meest voorkomende tekens, in wit op een groene achtergrond gedrukt, kunnen door overheidsbureaus, overheidsbedrijven, academische instellingen, tempels en andere religieuze plaatsen uitsluitend worden geplaatst met een vergunning van het kantoor van de gouverneur.

Informatie en bron:
Illustraties: Khaosod
Content: Olleke Bolleke in Bangkok
Bron: Khaosod

2 REACTIES

  1. zou de burgemeester ook eens achteraan moeten gaan met zijn ambtenaren en bij een vergunning een bedrag per cm2 innen. Dit geld dan gebruiken, aangevuld met de boetes, om de stad van al dat afval her en der verspreid, op te ruimen.

Comments are closed.